Koronakrisen rammet det norske næringslivet hardt da den inntraff våren 2020. Mange transportbedrifter opplevde sterk nedgang i oppdragsmengdene som følge av restriksjoner knyttet til blant annet grensekryssing og personkontakt.

For å hjelpe de bedriftene som ble hardest rammet, etablerte staten en støtteordning hvor foretak med stort omsetningsfall som direkte følge av virusutbruddet kunne få økonomisk kompensasjon for å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

Fristende å jukse

Dette åpnet også døren på gløtt for de med urent mel i posen: Her skulle staten dele ut store pengesummer til næringslivet, med tilsynelatende lite kontroll og ettersyn. For mange ble fristelsen for stor, og flere har i ettertid blitt knepet for å ha jukset med koronasøknadene. Sanksjonene for å svindle til seg urettmessig kontantstøtte varierer fra straffegebyr til fengselssoning, avhengig av alvorlighetsgrad.

Etter alt å dømme virker det som om transportnæringen stort sett har fremmet legitime krav. Men det betyr ikke at det ikke finnes eksempler på det motsatte. Ved gjennomgang av listene over transportforetak som har fått utbetalt kontantstøtte, er det en mottaker som skiller seg ut: Enkeltmannsforetaket Kama Varebil & Transport, som den 29. april fikk tildelt hele 403 425 kroner i kontantstøtte. Dette fikk Lastebil.no til å undersøke nærmere.

Bedriften drives av innehaver Kjell Arne Mathisen, tidligere kjent som styreleder i Mathisen Renovasjon, en virksomhet han solgte til Veitransport-gruppen i 2014. Siden den gang har  det gått i anleggskjøring på en rekke prosjekter på Østlandet, hvor både antall ansatte og biler har vokst jevnt og trutt. Det samme har inntektene: Våren 2019 meldte Mathisen om en omsetning på 1,8 millioner kroner for mars måned alene. Bedriften var også medlem i NLF fra november 2018 til januar 2020.

På det meste oppgir Kjell Arne Mathisen å ha hatt 14 lastebiler i drift, hvorav 12 gikk på Bane NORs anlegg på Eidsvoll. Foto: Hans Kristian Barbøl På det meste oppgir Kjell Arne Mathisen å ha hatt 14 lastebiler i drift, hvorav 12 gikk på Bane NORs anlegg på Eidsvoll. Foto: Hans Kristian Barbøl

Biodiesel med «ekstra mye bio»

Det tok ikke lang tid før Lastebil.nos undersøkelser avdekket uregelmessigheter ved driften av Kama Varebil & Transport. Det skulle vise seg at foretaket mistet anleggskjøringen ved Bane NORs prosjekt Venjar-Langset i desember 2019, da det ifølge oppdragsgiveren under en internkontroll ble avdekket bruk av avgiftsfri diesel.

– På bakgrunn av dette terminerte arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC kontrakten med Kama Varebil & Transport med umiddelbar virkning. Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC varslet toll og avgift, skattemyndighetene og krimavdelingen i Statens Vegvesen om saken, opplyser kommunikasjonsansvarlig Cecilie Berglund Gjørtz ved Bane NOR.

Etter å ha opprettet kontakt med tidligere ansatte i bedriften, bekrefter flere at det har foregått ulovligheter.

– Jeg mistenker at vi kjørte på anleggsdiesel i over to år. Da jeg så at den hadde grønn farge, konfronterte jeg sjefen. Han svarte at det var biodiesel med «ekstra mye bio». Jeg hadde problemer med å holde meg alvorlig, for det var noe av det dummeste jeg hadde hørt, forteller sjåfør Daniel Seljelv.

Tok prøver av dieseltanken

Han var ikke den eneste ansatte som reagerte på bruken av anleggsdiesel.

– Jeg fikk streng beskjed om at jeg ikke skulle fylle på bensinstasjoner, fordi vi hadde egen tank på parkeringen. En dag så jeg at det var farget diesel på den. Da tipset jeg oppdragsgiveren, forteller Ruben Berge Andersen.

Det var Isachsen AS som hadde ansvar for kjøringen på Bane NOR-anlegget, hvor Mathisen hadde sin dieseltank stående. Etter å ha mottatt varselet ble det tatt en drivstoffprøve, som ble sendt til analyse hos Essos laboratorium på Slagen. Der ble det bekreftet at det var snakk om farget anleggsdiesel. Påstanden om at dette skulle være biodiesel holdt heller ikke vann, siden det ikke ble funnet nevneverdige utslag av slike produkter i prøven.

– Mathisen var selv fysisk til stede da vi gjennomførte kontrollen, for å sikre at prøven ble tatt på riktig måte. På bakgrunn av funnene terminerte vi kjøringen med Kama med umiddelbar virkning, samtidig som vi tipset Statens vegvesen om ulovlighetene, bekrefter faglig leder Rune Tøftum ved Isachsen Anlegg AS.

Svaret fra Essos laboratorium er ikke til å misforstå. Illustrasjon: Stein Inge Stølen / skjermdump fra e-post Svaret fra Essos laboratorium er ikke til å misforstå. Illustrasjon: Stein Inge Stølen / skjermdump fra e-post

Ble svindlet for oppsigelseslønn

Dagen etter at oppdragsgiveren satte ned foten, kalte Mathisen inn sjåførene til allmøte. Der fikk de beskjed om at alle måtte finne seg noe annet å gjøre, fordi bedriften opplevde bortfall av oppdrag. De fikk imidlertid ikke vite årsaken.

Flere av sjåførene opplevde prosessen som uryddig og det stilles spørsmål rundt lovligheten ved oppsigelsene. Tilbakedatering av signeringsdato og endring av varighet på oppsigelsestid er noen av påstandene som rettes mot Mathisen.

– Vi ble svindlet for deler av lønnen vi hadde krav på i oppsigelsestiden. Dette var like før jul, forteller Seljelv, som også opplyser at han fortsatt mangler en rekke lønnsslipper etter to års arbeid. 

Hevder å være utsatt for komplott

Lastebil.no avtalte et møte med Mathisen hvor han fikk anledning til å imøtekomme påstandene. Her lanserte bedriftslederen sin egen teori om hvorfor han mistet kjøringen på Bane NOR-anlegget.

– Alt sammen er en bløff. Jeg var aldri tilstede på en slik kontroll og bevitnet ikke at de tok prøven slik de sier. De ville trappe ned kjøringen og fant et påskudd for å si meg opp. Jeg har ikke kjørt på avgiftsfri diesel, jeg kjørte på raps. Hvis de har en prøve som sier noe annet, så vil jeg påstå at den er tatt fra en annen tank enn min. Jeg har heller ikke blitt straffet for noe, sier Mathisen.

Samtidig bekrefter han at kjøringen varte til rundt 10. desember. Etter dette sto bilene i ro i flere måneder, frem til påsken 2020.

– Jeg hadde noe kjøring i januar og februar, men ikke mye. I mars var det nesten ingenting, da hadde jeg bare 23 000 kroner i omsetning.

På dette tidspunktet i samtalen tar Lastebil.no opp koronasøknaden. Mathisen oppgir i denne at firmaet har hatt nesten 1,8 millioner kroner mindre i inntekt i mars 2020 enn for samme måned i 2019. Men kompensasjonsordningen er ment for bedrifter som har opplevd omsetningsfall som direkte følge av virusutbruddet. Er dette en god beskrivelse av situasjonen i Kama Varebil & Transport våren 2020? 

Det var ved kjøring tilknyttet dette prosjektet på Minnesund at Kama Varebil & Transport ifølge oppdragsgiveren Bane NOR ble knepet i kjøring på anleggsdiesel. Foto: Tom-Ola Thorvaldsen, Bane NOR Det var ved kjøring tilknyttet dette prosjektet på Minnesund at Kama Varebil & Transport ifølge oppdragsgiveren Bane NOR ble knepet i kjøring på anleggsdiesel. Foto: Tom-Ola Thorvaldsen, Bane NOR

Mathisen: – Var lovet kjøring i mars

Først ønsker ikke Mathisen å gi et klart og tydelig svar, men etter hvert kommer han frem til at bedriften slett ikke har opplevd et stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Omsetningen var allerede lav som følge av oppsigelsen hos Bane NOR i desember.

– Jeg hadde litt inntekt i januar og februar, men ikke mye. Det var liten omsetning i forhold til i fjor.

Så legger han til en ny opplysning:

– Men det var fordi jeg var forespeilet kjøring som skulle begynne i mars. Det var stille i januar og februar fordi jeg ventet på at dette prosjektet skulle gå i gang.

Bedriftseieren forteller videre om en muntlig avtale med en prosjektleder i Skanska om kjøring på anlegget E16 Ringerike-Jevnaker. Han viser også frem en e-post sendt til Skatt Øst hvor han opplyser at Skanska-avtalen gjaldt kjøring fra mars 2020 og frem til 2022, men at dette ble stoppet på grunn av koronautbruddet. Hvis denne avtalen faktisk eksisterte, kunne søknaden og bevilgningen muligens fremstå som legitim. Men kunne Skanska bekrefte påstanden? 

Skanska: – Ingen avtale med Kama

Mathisen nekter å oppgi navn og telefonnummer på kontaktpersonen, som han gjentatte ganger understreker vil kunne bekrefte avtalen. Bare ikke til Lastebil.no. Ved et raskt Google-søk dukker imidlertid både navn og nummer på den aktuelle prosjektlederen opp. Det gjøres et anrop til denne personen mens Mathisen sitter i rommet. Anropet besvares, i andre enden sitter Ole-Petter Jensen hos Skanska. Han er prosjektleder for E16 Ringerike-Jevnaker og avviser at Mathisen har hatt noen form for avtale om kjøring.

– Han ringte og spurte om han kunne få oppdrag hos oss, men vi hadde allerede inngått avtale med en lokal transportør. Så vi har ikke på noe tidspunkt hatt en avtale om kjøring med Kama Varebil & Transport, verken muntlig eller skriftlig. Det er heller ingen andre her i systemet som har gitt selskapet kjøring i dette tidsrommet. 

Etter å ha hørt dette, oppgir Mathisen enda et navn i Skanska-systemet som han mener skal ha lovet bedriften kjøring på E16-anlegget. Men når Lastebil.no undersøker nærmere, viser det seg å være nok et blindspor. Personen opplyser at han har sendt Mathisen videre til Jensen på Jevnaker. Som nettopp har bekreftet å ha gitt bedriftslederen avslag.

Per-Herman Pedersen i Statens vegvesens krimenhet bekrefter å ha mottatt tips i sakens anledning, som nå undersøkes nærmere. Foto: Stein Inge Stølen Per-Herman Pedersen i Statens vegvesens krimenhet bekrefter å ha mottatt tips i sakens anledning, som nå undersøkes nærmere. Foto: Stein Inge Stølen

Krimenheten er på saken

I etterkant av intervjuet er det blitt etablert en tydelig tidslinje. Etter å ha mistet kjøringen på Bane NOR-anlegget, forsøkte Mathisen gjentatte ganger i perioden januar til mars 2020 å sikre seg oppdrag for Skanska via flere kanaler, uten å lykkes med dette. Han skal ha fått tydelig avslag fra ikke bare ett hold, men flere. Det siste kom i løpet av mars, et tidspunkt som er bekreftet av Mathisen selv. Koronasøknaden, som ble basert på totale omsetningstall fra mars, ble altså sendt inn etter at han beviselig visste at det ikke kom til å bli noe kjøring for Skanska. Likevel var det dette han la til grunn i sine opplysninger til Skatteetaten.

– Hvis jeg har gjort noe galt, kommer jeg til å ta straffen min. Det er det eneste jeg kan si, forteller Mathisen da han blir konfrontert med denne tidslinjen.

Per-Herman Pedersen i Statens vegvesens krimseksjon bekrefter at bedriften allerede er i etatens søkelys.

– Vi har mottatt tips i sakens anledning og holder nå på med våre undersøkelser. Dette innebærer kontakt med andre etater, som blant annet Skatteetaten når det kommer til spørsmål om bruk av anleggsdiesel og tildeling av offentlige midler.

Les også: Vil straffe personene bak Vlantana Norge AS