GPS-jamming har blitt et kjent begrep i media de siste månedene, kanskje først og fremst på grunn av russernes bruk av støysignaler i sammenheng med stridsøvelser, som også har påvirket GPS-tjenester på norsk side av grensen. Men det er slett ikke bare i militærsammenheng at såkalt GPS-jamming er et tema.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har forsøkt å danne seg et bilde av den typiske brukeren av GPS-jammere, og motivasjonen som ligger bak. Basert på de tilfellene som er avdekket har de lansert følgende teorier: 

Flåtestyringssystemer: Ansatte i firmaer hvor kjøretøyene er utstyrt med GPS-sporing kan ha interesse av å gjøre seg usynlig for flåtestyringssystemene og for eksempel utføre et uautorisert transportoppdrag og ta pengene i egen lomme, eller benytte kjøretøyet til private formål.

GPS-basert bompengeinnkreving: I flere europeiske land benyttes GPS til innkreving av bompenger. Bruker man jammer, kan man i prinsippet lure seg unna.

Skjule tyvgods: Hvis man driver med vinningskriminalitet vil en GPS-jammer sette eventuelle sporingsmekanismer ut av spill.

Juksing i GPS-baserte spill: I takt med den økende populariteten til GPS-baserte spill som Pokémon GO, ser man også en tendens til at manipulering av GPS-signaler også blir mer vanlig. Ved å lure andre spillere med forstyrrelser på GPS-frekvensene, kan man oppnå fordeler i spillet.

Slik kan du selv avdekke ulovlige GPS-jammere!

Har utarbeidet informasjonsbrosjyre

Avdelingsleder i Nkom, Per Eirik Heimdal, vil nå sørge for at de som bruker GPS-jammere både blir oppdaget og straffet. De setter nå opp flere målere langs vegen som kan spore ulovlig utstyr.

– Det er for at vi lettere skal kunne følge med på jammere og finne dem, forklarer Heimdal til NRK.

Nkom har også utarbeidet en brosjyre hvor publikum lett kan sette seg inn i hvordan en GPS-jammer ser ut, og hvorfor det er farlig å bruke slikt utstyr.

Last ned brosjyren her (PDF)

Les også:  -  Et spørsmål om tid før det setter liv og helse i fare