NLFs lobbyorganisasjon i Brussel, Nordic Logistics Association (NLA), søker ny praktikant i Brussel fra 1. september 2020 til 31. januar 2021. Det er mulighet for forlengelse.

NLA ønsker en engasjert praktikant med godt humør, og som trives med mange typer oppgaver i en hektisk og spennende hverdag. Én av de store utfordringene det kommende tiåret er omstillingen til et klimanøytralt Europa. Praktikanten kommer derfor til å jobbe med lovforslag som påvirker transportbransjen innenfor en lang rekke områder, blant annet transport, miljø, energi, arbeidsmarkedet, konkurranse og statsstøtte. Du får muligheten til å arbeide uavhengig og ta ansvar på disse områdene.

Nordic Logistics Association er en bransjeorganisasjon for transport og logistikk, og representerer Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Dansk Transport og Logistikk (DTL). Kontoret i Brussel ledes av danske Torsten Laksafoss Holbek, som har lang erfaring fra å jobbe i Brussel.

Arbeidsoppgaver:

 • Skrive nyhetsbrev, oppdatere hjemmesiden (nla.eu) og generere aktivitet på sosiale medier.
 • Research-oppgaver og vitendeling av undersøkelser, lovutkast m.m. med kolleger i Danmark, Norge, Sverige og Finland.
 • Rapportere fra utvalgsmøter  i Europaparlamentet, europeiske interesseorganisasjoner og konferanser i Brussel.
 • Løpende administrative oppgaver.

Den ideelle kandidat:

 • Har kjennskap til hvordan EU-systemet fungerer.
 • Interesserer seg for politikk på europeisk og nasjonalt plan.
 • Er i gang med en relevant samfunnsvitenskapelig utdannelse.
 • Kan formulere seg godt muntlig og skriftlig, er flytende i engelsk og ett eller flere skandinaviske språk. Kjennskap til andre EU-språk er et pluss.
 • Trives med å håndtere større, langsiktige prosjektoppgaver.
 • Har godt humør og trives med travle og ofte hektiske dager med ulike oppgaver.

NLA tilbyr:

 • Boligtilskudd og hjelp til det praktiske.
 • Dekning av reisekostnader, såvel som en tur/retur under oppholdet.
 • Praktisk erfaring med å jobbe i EU-systemet. 
 • En interessant, dynamisk, uformell og internasjonal arbeidsplass, med mulighet for å utfordre deg selv i nasjonale og europeiske sammenhenger.

Interessert?  

Send søknad, CV og relevante vedlegg på e-post til tlh@nla.eu innen mandag 8. juni 2020. Du kan få flere opplysninger om stillingen ved å kontakte NLAs CEO, Torsten Laksafoss Holbek, på telefon +32 47 404 8005.

Les mer om NLA her