Omstillingen til et klimanøytralt Europa er en av de store utfordringene det kommende tiåret. Praktikanten kommer derfor til å jobbe med lovforslag som påvirker transportbransjen innenfor en lang rekke områder, blant annet transport, miljø, energi, arbeidsmarkedet, konkurranse og statsstøtte. Praktikanten får mulighet til å arbeide uavhengig og ta ansvar på disse områdene.

NLFs lobbyorganisasjon i Brussel, Nordic Logistics Association (NLA), har ledig en halvårig praktikantstilling i Brussel. NLA ønsker en engasjert praktikant med godt humør, og som trives med en hektisk og spennende hverdag med varierte oppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Skrive nyhetsbrev, oppdatere hjemmesiden, nla.eu, og sosiale medier.

 • Undersøkende oppgaver og kunnskapsdeling av undersøkelser, lovutkast m.m. med kolleger i Danmark, Norge, Sverige og Finland.
 • Rapportere fra utvalgsmøter i Europaparlamentet, europeiske interesseorganisasjoner og konferanser i Brussel.
 • Løpende administrative oppgaver.

Den ideelle søker:

 • har kjennskap til hvordan EU-systemet fungerer.
 • interesserer seg for politikk på europeisk og nasjonalt plan.
 • holder på med en relevant samfunnsvitenskapelig utdannelse.
 • formulerer seg godt muntlig og skriftlig, er flytende i engelsk og ett eller flere av de skandinaviske språkene. Kjennskap til andre EU-språk er en fordel.
 • trives med å håndtere større, langsiktige prosjektoppgaver.
 • har godt humør og trives med hektiske dager med et stort spenn av oppgaver.

NLA tilbyr:

 • Boligtilskudd og hjelp til det praktiske.
 • Dekning av reiseutgifter i tillegg til en hjemreise under oppholdet.
 • Praktisk erfaring fra en jobb i EU-systemet.
 • En interessant, dynamisk, uformell og internasjonal arbeidsplass, med mulighet til personlige utfordringer i nasjonale og europeiske sammenhenger.

Interessert?  

Send søknad, CV og relevante vedlegg på e-post til  tlh@nla.eu innen mandag 14. desember 2020. Samtaler finner sted i uke 51. Arbeidssted er NLAs kontor i Brussel så lenge covid-19-situasjonen tillater det. Det blir fleksibilitet i forhold til hjemmekontor i Brussel eller annet sted.

Flere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte NLAs CEO, Torsten Laksafoss Holbek, på telefon +32 47 404 8005.

Nordic Logistics Association (NLA) er en bransjeorganisasjon for transport og logistikk, og representerer Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Dansk Transport og Logistikk (DTL). Finlands Transport och Logistik  (SKAL) er assosiert medlem. Kontoret i Brussel ledes av danske Torsten Laksafoss Holbek, som har lang erfaring med EU-arbeid.

Les mer om NLA på deres hjemmesider

Torsten Laksafoss Holbek søker ny praktikant til neste halvår i Brussel, og lover en spennende og allsidig jobb for den som brenner for europeisk politikk. Foto: Niels Madsen, DTL Magasinet Torsten Laksafoss Holbek søker ny praktikant til neste halvår i Brussel, og lover en spennende og allsidig jobb for den som brenner for europeisk politikk. Foto: Niels Madsen, DTL Magasinet

 

Les også:  Lastsikring til besvær