Høsten 2019 vedtok Vegdirektoratet nye regler i forskrift om bruk av kjøretøy, for krav til vinterdekk for tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Det ble vedtatt at fra og med vintersesongen 2020/2021 må bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg ha vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler.

Påtrykk fra NLF

Etter ønske fra medlemmene tok Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kontakt med Statens vegvesen i april og fremsatte et ønske om unntak fra kravet for de tre neste vintersesongene. NLF uttrykte bekymring for at transportører som har M+S-merkede piggdekk med mye mønster igjen, måtte kaste brukbare dekk, spesielt for dem som kjører lite kilometer per år. NLF påpekte at fra et økonomisk, miljø- og trafikksikkerhetsmessig perspektiv er det mest hensiktsmessig at disse dekkene kan benyttes videre.

NLF selv foreslo at kravet gjelder dekk produsert f.o.m. uke 40 2017 t.o.m. uke 40 2019. Dette for å forhindre at for gamle dekk blir pigget. Samtidig er det ikke grunn til å gi dispensasjon for dekk som er pigget etter at reglene ble vedtatt i fjor høst.

Statens vegvesen var enig i betraktningene til NLF.

Seier

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra krav dersom særlig tungtveiende grunner gjør seg gjeldende. Etter avklaring med Samferdselsdepartementet at dette er en avgjørelse som Statens vegvesen kan ta, ble unntaket vedtatt i dag, 14.08.2020. 

Statens vegvesen begrenser unntaket til kommende vintersesong, for å se an behovet og eventuelle andre omstendigheter til neste vår/sommer. Unntaket gjelder dekk produsert f.o.m. uke 40 2017 t.o.m. uke 40 2019. Dette betyr at piggdekk på både disse og øvrige aksler som minimum må være merket med M+S.

Fakta*:

M+S (Mud+Snow) merkede dekk har et mønster eller en struktur som er utviklet for å levere ytelse som overgår standarddekk i snøforhold. M+S merkingen er ikke underlagt en definert testprosedyre. 

Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) merkede dekk leverer vinteregenskaper som er lovlig sertifisert. Dekkene må gjennomgå en test på en snødekt vei og ha minst 25 prosent bedre trekkraft enn et standard referansedekk.

Forskriften om bruk av kjøretøy § 1-4 hjul kan du lese her:

*Kilde: continental.no

Les også:  Utvidet permittering og fortsatt indre grensekontroll