Regelendringen som trer i kraft i dag er tenkt å gjøre det lettere for norske transportører å utnytte materiellet i større grad.

I dag er det ikke tillatt å bruke kjøretøylengder og vekter over 19,5 meter og 50 tonn. Unntaket er tømmervogntog som kan ha en lengde på 24 meter og veie 60 tonn, samt modulvogntog som kan ha en totallengde på 25,25 meter og veie 60 tonn. Men for «vanlige» transporter har lengdespennet mellom 19,5 meter og 25 meter vært ubenyttet. Frem til nå.

Øker fleksibiliteten

Det finnes tekniske løsninger på markedet som muliggjør variabel lengde på vogntoget, slik at man kan øke lengden med noen meter ut over dagens maksimale tillatte 19,5 meter, og på samme måte innskrenke lengden dersom kjøretøykombinasjonen er lengre enn det som er tillatt på den aktuelle strekningen.

Det nye regelverket tillater bruk av vogntog med lengde opptil 24 meter og totalvekt inntil 60 tonn, ved ferdsel på modulvogntognettet. Vektene øker relativt med avstanden fra første til siste aksel i henhold til skjemaet under:

Avstand fra første til siste aksel Totalvekt i tonn
Mindre enn 16,00 m Som for Bk10/50
16,00 m eller større 50
15,60 m eller mindre 50
15,61–16,00 m 51
16,01–16,20 m 52
16,21–16,60 m 53
16,61–17,00 m 54
17,01–17,40 m 55
17,41–17,80 m 56
17,81–18,20 m 57
18,21–18,60 m 58
18,61–18,99 m 59
19,00 m eller større 60

Les hele lovendringen her

I tillegg er det signalisert at Vegdirektoratet vil tillate bruk av modulvogntog også på tømmervogntognettet, som vil åpne for enda større muligheter for utnyttelse av transportmateriellet. En høring knyttet til dette er ventet innen kort tid.

Les også: Bruk av modulvogntog på E6 femdoblet siden 2016