Klokka 10 i dag startet meklingen i tariffoppgjøret om en ny godsoverenskomst for perioden 2020–2022.  

– Vi går til mekling med optimisme, og har tro på at vi skal få til en løsning som hindrer konflikt fra onsdag, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Oppgjøret havnet hos Riksmekleren da partene – NLF og NHO LT på arbeidsgiversiden og Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet  på arbeidstakersiden, ikke klarte å bli enige i forhandlingene 8. og 9. september.

Arbeidstakerne har benyttet seg av sin rett  etter arbeidstvistloven til å varsle plassfratredelse for femten av våre tariffbedrifter.  Det betyr at fagorganiserte i disse bedriftene, eller avdelinger av disse, vil bli tatt ut i streik hvis vi i meklingen 26. og 27. oktober ikke klarer å komme fram til enighet før midnatt, altså natt til onsdag. Alle bedriftene denne plassfratredelsen gjelder, fikk umiddelbart varsel fra oss så fort vi mottok meldingen om dette  fra Fellesforbundet (FF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Er du tariffbedrift, men ikke har hørt fra oss, er du altså heller ikke med i «første streikeuttak».

Erfaring tilsier at det ikke er grunn til å lese denne meklingsfristen på samme måte som en viss mann leser Bibelen, altså helt bokstavelig.  Det normale i tariffoppgjør er gjerne at partene fortsetter med forhandlinger  utover meklingsfristen og til langt på natt – og ikke sjelden inn i de tidlige morgentimer. Så det kan gjerne bli utpå dagen onsdag før du hører noe mer. 

Beskjeden til våre tariffbedrifter, og andre medlemmer, er derfor å smøre seg med litt tålmodighet og følge med på våre hjemmesider og e-post. Så fort vi vet utfallet av meklingen, får dere beskjed. Det gjelder i særdeleshet de av våre medlemmer som har fått varsel om plassfratredelse.

Les også: Neste stopp Riksmekleren