En behøver ikke følge med på GPSen for å skjønne hvor man er. Veistøyen og dunkingen fra understellet forteller alt. Du er på E6 nord for Gardemoen, og kjører Norges eneste motorvegstrekning i betong. Men nå etter mer enn 30 år, skal resten av betongdekket på E6 nord for Gardemoen endelig skiftes ut.

Statens vegvesen og PEAB stenger vegarbeidsområdet på E6 fra fra fredag kveld kl. 20:00 til mandag morgen kl. 05:00. Entreprenøren skal gjøre europavegen klar til nytt kjøremønster med to midlertidige rundkjøringer på den 3,5 kilometer lange strekningen Hauerseter- Mogreina.

Dette betyr:

  • E6 blir stengt i begge retninger fra Jessheim nord til Mogreina med omkjøring via fv. 454 denne helga.
  • Fra mandag morgen og fram til arbeidet med å bygge ny veg er ferdig i oktober, vil E6-trafikken gå i sørgående felt fra Hauerseter til Mogreina.
  • Fartsgrensa blir skiltet ned til 50 kilometer i timen med trafikk i begge retninger. Av hensyn til trafikksikkerheten blir det satt opp midtrekkverk.

Krevende: Det er et omfattende arbeid som skal gjøres når betongdekket skal skiftes ut og erstattes med ny veg med asfaltdekke. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen Krevende: Det er et omfattende arbeid som skal gjøres når betongdekket skal skiftes ut og erstattes med ny veg med asfaltdekke. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Den første og siste motorveg i betong

Entreprenøren skal fjerne den 20-25 centimeter tykt betongdekket, bygge opp ny vegkropp, legge asfalt og merke vegen.

–  Vi beklager ulempene dette vil ha for trafikken på E6, men gleder oss til E6-trafikken vil gå i nordgående retning på ny asfalt uten den støyende dunkingen fra betongdekket, sier byggeleder Morten Charles Jensen i Statens vegvesen i en pressemelding.  

Betongdekket i nordgående kjøreretning på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina stammer fra 1989 da det ble bygget ny E6 på strekningen. Betongstrekningen var et prøveprosjekt fra 1980-tallet. På grunn av utfordringene med tele og grunnforhold har Vegvesenet bestemt at vegen skal asfalteres i likhet med resten av E6. Norges første motorveg i betong, ble også den siste.

For noen år siden måtte betongen freses ned to-tre centimeter på grunn av hjulspor. I løpet av de siste ti årene har betongdekket sprukket opp vesentlig. Arbeidene med å skifte ut betongdekket mellom Jessheim nord og Mogreina startet allerede i mai 2019.

– Entreprenøren har gjort en god jobb med å bygge ny veg fra Jessheim nord til og med Hauerseterkrysset, avslutter Jensen.

Les også: Over 130 Fair Transport-sertifiserte bedrifter