OPPDATERT 10.9. KL. 2100; Dato for mekling er satt til 26. og 27. oktober 2020

– Vi forsøkte så godt vi kunne å komme i land innenfor frontfagets rammer, men det var dessverre ikke mulig, sier NLF-direktør Geir A. Mo i en kommentar.

Selv om NLF håper å unngå streik, kan det likevel være et poeng for  tariffbedriftene å sende en permitteringsvarsel til de ansatte, etter konsultasjon med tillitsvalgte, slik at  nødvendige formkrav og  tidsfrister ivaretas.

 Partene lyktes ikke å komme fram til enighet i forhandlingene som har pågått de to siste dagene. Forhandlingene gjelder tariffavtalene innen Godsbilavtalen og Transportoverenskomsten. Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret, og vil kalle partene inn til mekling. Hos Riksmekleren er det lang kø, så noen dato for mekling er ennå ikke satt. 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) forhandler sammen med NHO Logistikk og Transport (NHO LT). Motparter er Fellesforbundet, et forbund i LO, og Yrkestrafikkforbundet (YTF), som er en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

NLFs forhandlingsdelegasjon består av Einar Løndal, Olav Hermansen, Harald Øvsthus, Odd Jakobsen, Kristian Warholm og Geir A. Mo. NLFs nye fagsjef for juss og arbeidsgiverspørsmål, Målfrid Irene Krane, er observatør. Hun starter i NLF først 1. oktober.

NLF-direktør Geir A. Mo er skuffet over at det ikke var mulig å komme til enighet innenfor avsatt forhandlingstid. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo er skuffet over at det ikke var mulig å komme til enighet innenfor avsatt forhandlingstid. Foto: Stein Inge Stølen