Den 9. november 2012 tok daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, første spadetak på prosjektet. Siden har det gått 6,5 millioner arbeidstimer utført av 485 hovedentreprenører, underentreprenører og leverandører. Ringvirkningene er forsiktig anslått til 10 000 årsverk i lokalt næringsliv. 

– Dette er en stor og viktig dag for oss alle. Det har vært et komplekst prosjekt som inneholder viktige vegforbindelser for Stavanger by og fastlandsforbindelsen til Ryfast, sier direktør, utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide som ledet åpningen digitalt sier at dette fører til en bedre reisehverdag for folk og næringsliv i og rundt Stavanger.

– Med gjennomgangstrafikken i tunnel, blir veitilbudet forbedret også for dem på reise langs E39, sier Hareide om den nye vegstrekningen.

Med dette er hele Ryfast-prosjektet, som er Norges største veiprosjekt, åpent for trafikk. Hundvåg- og Eiganestunnelen var de to siste tunnelene i prosjektet.

Ferdigstilt: Ryfast-prosjektet erstatter to riksvegferjesamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Foto: Statens vegvesen Ferdigstilt: Ryfast-prosjektet erstatter to riksvegferjesamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Foto: Statens vegvesen

Bomfri inntil videre

Bompengeinnkreving er ikke på plass med det første. Testing av innkrevingsutstyret er forsinket på grunn av koronasituasjonen. Det er usikkert når dette er på plass.

Ryfylketunnelen får store positive ringvirkninger for Nord-Jæren og Ryfylke som sveises sammen til ett bo- og arbeidsmarked. Den erstatter to ferjestrekninger og gir folk en ny, fleksibel reisehverdag.

Gevinsten av E39 Eiganestunnelen er at den miljøbelastende gjennomgangstrafikken på E39 i Stavanger sentrum bokstavelig går under jorda.

Fakta om Ryfast-prosjektet 

Ryfast-prosjektet er fem ulike tunnel- og veiprosjekt som har pågått parallelt siden 2012. Det er bygd i alt 52,8 km tunneler og 5 km vei i dagen. Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30.12.2019. Ved åpning av de to siste tunnelene, Hundvågtunnelen (siste del av Ryfast) og Eiganestunnelen åpnet 22.04.2020 ble hele Ryfast-prosjektet ferdigstilt. 

  • Ryfylketunnelen fra Hundvåg i Stavanger til Solbakk i Ryfylke er verdens dypeste veitunnel ned til 292 meter under havnivå. Den er 14,4 km lang.
  • Rv13 Hundvågtunnelen er 5,7 km lang og går ned til 95 meters dyp.
  • E39 Eiganestunnelen er 3,7 km lang. Den erstatter dagens E39 gjennom Stavanger sentrum.
  • Tunnelene erstatter to riksvegferjesamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren.
  • Kostnadsramme for prosjektet er 11.8 milliarder (2020-kroneverdi).

Les også:  Nå skal resten av Norges mest ubehagelige motorveistrekning oppgraderes

Illustrasjon: Statens vegvesen Illustrasjon: Statens vegvesen