– Dette er en viktig seier som sikrer alle sjåfører, som driver på tvers av landegrensene innen EU, bedre arbeidsvilkår, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, 

Samtlige forslag til endringer ble avvist, og Europaparlamentet stemte med overbevisende flertall for trepartsavtalen om vegpakken med 500 stemmer for, og 170 imot.

– Dette har vært en lang og tung prosess for alle involverte, der NLF har spilt en avgjørende rolle. Med denne seieren stiller de norske transportørene, med NLF i spissen, seg betydelig sterkere før den neste runden, som vil handle om innføring av vedtakene i medlemslandene, forteller Mo. 

Noen av vedtakene i den nye vegpakken:

  • Innstramming av reglene for kabotasje
  • Pålagt retur av kjøretøyet til hjemlandet senest etter åtte uker
  • Sjåførene får rett til å returnere til arbeids- eller hjemsted hver fjerde uke
  • Lønn for sjåfører både for kabotasje og for tredjelandskjøring må følge nivået i landene der transporten utføres
  • Sjåførene får krav om å overnatte utenfor lastebilen ved normal ukehvile (på 45 timer eller mer), for arbeidsgivers regning
  • Varebiler i internasjonal transport må også ha tillatelse og fartsskriver
  • Innføring av digitale fartsskrivere med GPS i alle kjøretøy som driver internasjonal transport fra 2023

En viktig dag for transport

– Dette er også en seier for europeisk transport. Denne nye vegpakken vil sette en stopper for postboks-transportselskaper, sosial dumping og systematisk ulovlig kabotasje, som har fått spille fritt frem alt for lenge, forteller Mo.

NLF har, i samarbeid med de andre nordiske og europeiske organisasjonene i Nordic Logistics Association (NLA), og med hjelp fra en koalisjon av transportministre, spilt en viktig rolle gjennom den såkalte vegalliansen (Road Alliance).

– NLF-medlemmene kan være godt fornøyde. Dette er et enormt skritt fremover for transportnæringen. At et stort flertall parlamentsmedlemmer i Europa tør å legge lovgivning bak kampen mot ulovligheter i transportnæringen, er sterkt, sier Mo.

Implementeringen av lovverket

– Dette er også en seier for alle som driver lovlig transport. Vedtaket vil sikre mer rettferdige konkurransevilkår for transportbedriftene i Norge, forteller Mo. 

Administrerende direktør i NLA, Torsten Laksafoss Holbek, beskriver vedtaket som «en enorm seier for NLA-familien og godstransportsektoren». Holbek er fornøyd med at et overbevisende flertall i Europaparlamentet stemte for avtalen om mobilitetspakke.

– Nå høster vi fruktene av flere års hardt arbeid fra NLA-familien, medlemmene av Europaparlamentet og de mange gode kreftene som ønsker rettferdig transport i Europa. Vi ser frem til å sette i gang arbeidet med implementeringen av lovverket, sier Holbek.

Nå gjenstår det en tøff forhandlingsrunde, der de politiske beslutningene må oversettes til konkrete lovendringer.

Regelverket for kjøre- og hviletid vil antakelig tre i tre i kraft i EU-landene i september. Andre ikrafttredelsesavtaler vil komme fortløpende i årene som kommer. For regelendringer i Norge kreves vedtak i EØS-komiteen om å ta inn reglene i EØS-avtalen og en nasjonal gjennomføring.

Nordic Logistics Association (NLA) består av Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Dansk Transport og Logistik (DTL), og Sveriges Åkeriföretag (SÅ), sammen med vegtransportorganisasjoner fra Tyskland (BGL) og Frankrike (FNTR). NLA representerer om lag 17.000 nordiske lastebileiere i Brüssel.

Les også:  Samarbeider for en grønnere fremtid