– Denne vaskehallen er den niende vi åpner i Norge, sier daglig leder for Storbilvask Liertoppen, Emil Ulleberg.

Plasseringen er neppe tilfeldig. Storbilvasken er få minutters kjøring fra E18 på Lierskogen, og står på tomten til det nye lokalet til Utengen Transport AS, samlokalisert med Andersen Gruppen og Buskerud Anleggstransport. 

– Vaskehallen er en del av vår visjon om en totalløsning for våre virksomheter med alt på ett sted, fra administrasjon til verksted. Vaskehallen ligger på utsiden av hovedbygget slik at den kan holdes døgnåpen, forteller Morten Utengen i Utengen Transport.

En lastebil skal heller være på oppdrag enn stående i en vaskekø. Derfor, når bilen først må innom til vask, gjelder det å få den gjennom vasken så raskt og effektivt som mulig.

– Fem minutter var målet da vi startet planlegging av vaskehallen. Det vi endte opp med er mellom fire til åtte minutters vasketid, avhengig av lengde på vogntoget, det er vi svært fornøyd med, gliser Ulleberg. 

Foto: Jamieson Pothecary Foto: Jamieson Pothecary

Vaskehallen er helautomatisk, og er et såkalt «gjennomkjøringsanlegg» der bilen er i bevegelse hele tiden, og sjåføren til en vis grad bestemmer hvor fort det går. Men det er ikke bare tyngden på gasspedalen som er årsaken til den raske vasketiden.

– Det som er helt nytt her i forhold til våre andre vaskehaller, er at her har vi to børstemaskiner som samarbeider om å gjøre bilen ren. Da har vi mulighet til å børste foran, spyle mellom bil og henger, og børste bak simultant, forteller Ulleberg. 

Ifølge Ulleberg finnes det ingen andre storbilvaskehaller som klarer å matche denne på tidsbruk ved full børstevask inkludert front og hekk.

– Vanligvis ville det gått 12 til 15 minutter på en slik vask, og da blir det fort lange ventetider. Står to eller tre biler i allerede i køen, kan det bli fort opp mot en times ventetid. Her sikter vi på en maks ventetid på 15 minutter, sier Ulleberg.

Foto: Jamieson Pothecary Foto: Jamieson Pothecary

Helautomatisk

Vaskesystemet er basert på et kortsystem. Ved første besøk programmeres vaskekortet til riktig vask av riktig type bil, og sjåførene får opplæring på anlegget. Deretter følger vaskekortet bilen, og vasken faktureres i etterkant.

– Denne vasken skal kunne ta imot alle typer lastebiler og busser. Maskinen kan enten vaske bare med børster, høytrykksspyling, eller med begge deler, forteller Ulleberg. 

Vaskerutinene er enkle. Man drar kortet før innkjøring, og velger skum eller flytende såper. Vasken starter når du kjører inn og deretter styres alt av sensorer. På bakken midt i hallen finnes det to felgspylingsrør for hjulvask, som er spesialdesignet av Ulleberg. 

– Lengden er cirka en omdreining av et lastebilhjul. Rørene har spylerdyser langs hele røret som gir en meget grundig dekk- og felgrens. I tillegg er det underspyling, så det her er en total bilvask, fortelller Ulleberg.

Selv om vaskehallen i hovedsak er lagt opp til helautomatisk hurtigvask, finnes det muligheter for petimetere. 

– Vaskehallen er også rigget for selvvask med høytrykkspylere. Men vi kommer til å legge opp til faste åpningstider for selvvask, og åpningstidene blir justert etter erfaring.

Foto: Jamieson Pothecary Foto: Jamieson Pothecary

Gjenbruk

– Av hensyn til både økonomi og miljø har vi satset mye på gjenbruk av vann. Det går cirka 6000 liter vann på en vask, av dette er cirka 5000 liter gjenbruksvann. Bruk av rent vann spares til den siste delen av vasken for best mulig resultat, sier Ulleberg.

Et grovt avløp samler vannet i tanker, som deretter kjøres gjennom et omfattende rensesystem.

Storbilvasken bruker en sandavvanner med et skruesystem, for å dreie sanden opp fra vannet og samle det i en container. Finstøv og annet samles i et avløp som må tømmes. Vannet behandles deretter med kjemikaler for å finrense for olje, såperester og andre uønskede elementer før det er klart til en ny vask.

– Jeg anbefaler ikke å drikke det, men vannet er mer enn rent nok til å vaske bilen med, ler Ulleberg.

Foto: Jamieson Pothecary Foto: Jamieson Pothecary

NLF-direktør åpner hallen

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, fikk æren av å åpne storbilvasken offisielt, og testet anlegget ved å kjøre en lastebil gjennom vaskehallen selv.

– Å få til en god bilvask på ned mot halvparten av den vasketiden mange er vant med er imponerende. Med de krevende kjøreforholdene vi har i Norge, spesielt på vinteren, må lastebiler ofte inn til vask. Det er kostbart, men helt nødvendig å ha en bil inn til vask, sier Mo.

Men en ren lastebil handler ikke bare om utseende.

– Hyppig bilvask er viktig også for vedlikehold og for trafikksikkerheten. En renvasket bil er mer synlig i trafikken, og det er lettere for å oppdage feil som for eksempel oljelekkasjer eller slitasje på slitedeler, avslutter direktøren.

Storbilvasken er nå åpent døgnet rundt. Den finner du her:

PÅ DEN OFFISIELlE ÅPNINGEN: Fra venstre Emil Berg Ulleberg, Geir A. Mo, Morten Utengen, Stian Ulleberg, Roger Andersen, Finn Utengen, Kjell Olafsrud, Per Einar Sand, Bent Pedersen, Roy N. Wetterstad, Ann Therese Kristoffersen og Per Madsen. Foto: Jamieson Pothecary PÅ DEN OFFISIELlE ÅPNINGEN: Fra venstre Emil Berg Ulleberg, Geir A. Mo, Morten Utengen, Stian Ulleberg, Roger Andersen, Finn Utengen, Kjell Olafsrud, Per Einar Sand, Bent Pedersen, Roy N. Wetterstad, Ann Therese Kristoffersen og Per Madsen. Foto: Jamieson Pothecary