Økt smittespredning av covid-19 gjør at det vil komme flere råd om begrensning av smitte utover. Folkehelseinstituttet (FHI) sier det er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd av covid-19 er starten på en stigende trend. Økt reiseaktivitet ser ut til å gi noe økt smitte, men dette er i hovedsak fra land omfattet av karanteneplikten.

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet,  sa i midten av uka til TV2 at norske myndigheter vil komme med nye råd for blant annet munnbind, reiser med kollektivtransport og hvordan man kan begrense smitten. Dette vil komme i løpet av de nærmeste dagene.

Advarer

– Jeg tror det går mot at det blir en oppfordring om å bruke munnbind i situasjoner der du ikke klarer å opprettholde énmetersregelen, sier Nakstad.

Videre forteller han at folk har vært flinke til å følge smitterådene, men at vi har mer kontakt med hverandre nå, og slapper mer av med tanke på smitterådene. Nakstad advarer mot nettopp dét.

– Vi er sårbare nå. Den enkelte må ta ansvar, og prøve å planlegge reisen sin, sykle til jobb, eller prøve å unngå å ta kollektivtrafikk når alle andre gjør det, sier han.

Smittespredning på lavt nivå

I FHIs nylige publiserte ukesrapport for uke 31, går det fram at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå. Men etter en nedgang i meldte covid-19-tilfeller fra uke 13, har antall smittetilfeller steget de siste to ukene. Etter at landegrensene delvis ble åpnet opp 15. juli, har det vært en økning i andel tilfeller smittet i utlandet.

Det er fortsatt få covid-19-pasienter på sykehusene. Koronarelaterte dødsfall har falt ukentlig siden uke 15, og generell dødelighet i befolkningen har vært tilnærmet normal det siste halve året.

Cirka 0,7 prosent av befolkningen har vært smittet med covid-19, og smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller og i forbindelse med reiseaktivitet, lokale utbrudd og klynger. Andelen positive blant de testede (altså personer som er smittet, red.anm.) gikk opp fra 0,4 prosent i uke 30, til 0,7 prosent i uke 31. Den siste uka har andelen positive vært under 0,9 prosent i alle aldersgrupper.

Basert på resultater fra matematiske modeller, estimeres reproduksjonstallet i Norge etter 11. mai 2020 til å være 0,89 (0,71–1,05). Dette er svakt økende sammenliknet med estimatet fra siste uke. Reproduksjonstallet forteller oss hvor mange én smittet i gjennomsnitt smitter i en befolkning der alle er mottagelige for smitten.

1 av 3 er smittet utenlands

Smittetilfeller i Norge følges opp lokalt, med sporing av hvem de har vært i kontakt med, isolering av syke, høy testkapasitet og gjennomføring av karantene etter gjeldende råd.

I løpet av de siste to ukene, har 122 (65 prosent) av de 189 meldte tilfellene med kjent smittested blitt smittet i Norge, mens 67 (35 prosent) er smittet etter reise utenlands. Av de 67 som ble smittet på utenlandsreise i uke 30–31, var det 15 som hadde reist i land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene ("grønne" land), og 52 personer som hadde reist i land som krever karantene ved innreise til Norge ("røde" land).

NLF minner om at yrkessjåfører som krysser landegrensene, må holde seg oppdaterte på lokale regler.

Gå til Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 31

Gå til covid-19-forskriften, med kortfattet info om regler for smittevern

LES OGSÅ: Slik vasker du hendene riktig!