Tidligere denne uken skrev Lastebil.no om Arbeidstilsynets tilsyn med transportmegleren Interfjord, som selv etter å ha innrømmet omfattende lovbrudd tilsynelatende slipper straff. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Men hvis en skal tolke Stortingets signaler, er det nye tider i vente.

Strengere regler og større fullmakter

Den 28. mai ble transportkjøpers ansvar tatt opp på Stortinget. Der ble det gjennomført et såkalt anmodningsvedtak hvor regjeringen skal utrede innføring av et objektivt juridisk og økonomisk medansvar, som i praksis kan bety at den som bestiller transporten kan få både straff og saftige regninger dersom en underleverandør tas for brudd på lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal utredningen inneholde en vurdering av behovet for et transportregister, i tråd med NLFs krav.

I tillegg ble det under samme behandling gjennomført et anmodningsvedtak som gir Arbeidstilsynet enda større fullmakter enn i dag. Dette innebærer at regjeringen skal utarbeide og legge frem for Stortinget et forslag om at Statens Vegvesen skal gis håndhevingsrett til å stanse kjøretøyer etter vedtak fra Arbeidstilsynet. Altså – hvis sistnevnte etat ilegger et stansvedtak mot en bedrift, noe vi har sett ved flere anledninger i blant annet tilsynssakene mot Kreiss, kan Vegvesenet ilegge kjøreforbud ved kontroll.

Begge vedtakene er under behandling. Lastebil.no kommer tilbake med oppdatering når avgjørelsene foreligger.