Det er altså ikke større endringer, men merk det som står om dem som jevnlig ankommer Norge fra Finland og Sverige. 

– Å planlegge arbeidsdagen er viktigere enn noen gang. Pass på at dere ikke omgår regelverket, og vi anbefaler at dere tar en nøye vurdering av om sjåfører er unntatt fra fritaksbestemmelsen, sier Jone Klingsheim, bedriftsrådgiver i NLF. Han minner om at alle  sjåfører som kjører over grensen, trenger bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon (dokument til nedlasting finnes i nederste lenkesak).

Karanteneveilederen orienterer om hvilke rutiner en transportbedrift skal forholde seg til når:

  • Sjåføren kommer fra røde land for å jobbe i Norge etter en friperiode eller om sjåføren kommer fra røde land etter tilfeldige oppdrag
  • Sjåføren jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt mer enn én gang, i løpet av 10 dager
  • Sjåføren ankommer Norge etter å ha kjørt i transitt uten å ha hatt nærkontakt i perioden

  Gå til karanteneveilederen (versjon 3, 9. november 2020)

 

Les også: Hverdagen blir mer tungvint