Antall smittede i Norge øker. Med dette stilles det store krav til vår bransje knyttet til leveransesikkerhet og smitteverntiltak.

Tirsdag denne uken orienterte regjeringen om nye smitteverntiltak, som ble fulgt opp med en forskriftsendring i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

Forskriften gir rammer for de tiltakene som gjelder. Forskriften alene vil ikke kunne beskrive tiltakene den enkelte transportbedrift og sjåfør daglig må gjennomføre. I vår oppdaterte oversikt knyttet til rutiner en transportbedrift skal forholde seg til, har vi tatt hensyn til siste oppdatering av denne forskriften.

Det viktigste er fortsatt å ha gode gjennomtenkte rutiner knyttet til å hindre spredning av smitte i all aktivitet.  

Råd til alle i befolkningen

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Du og dine nærmeste kan omgås normalt. 
    Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid.Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
    Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)            
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
  • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.      (Kilde:  Folkehelseinstituttet, FHI)

Last ned siste versjon av karanteneguiden 

(Versjon 2, oppdatert per 29.10.20)

 

Les også: Slik vasker du hendene riktig