Mange yrkessjåfører har nok inntrykk av at det er ekstra stor trafikk på vegene denne sommeren, og Vegvesenets trafikktall fra utvalgte tellepunkter viser at det stemmer. Enkelte steder er det en kraftig økning i trafikken i forhold til i fjor.

– Trafikktallene viser til dels store endringer fra sommeren i fjor, konstaterer Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen.

Yrkessjåføren Lars Grindalen (29) fra Notodden er en av dem som har fått med seg trafikkøkningen.

– Faktisk er det verre nå i sommer enn det var i mars da korona slo til, kommenterer Grindalen.  

Korona-pandemien har snudd trafikkbildet opp ned. Når koronakrisen slo til for fullt, opplevde flere norske storbyer en trafikknedgang på opptil 40 prosent i forhold til det som var normalt.

– Koronakrisen påvirket oss positivt, fordi det ikke har vært folk på veien. Så vi har fått kjørt enda mer. Rushtid har vi ikke savnet, for å si det sånn, sier Grindalen.

SAVNET IKKE KØENE: Lars Grindalen er en av mange yrkessjåfører NLF har snakket med i sommer som har merket økt trafikk på norske veger. Foto: Jamieson Pothecary SAVNET IKKE KØENE: Lars Grindalen er en av mange yrkessjåfører NLF har snakket med i sommer som har merket økt trafikk på norske veger. Foto: Jamieson Pothecary

Da det norske folket la ut på norgesferie med bil, bobil og campingvogn i juli, ble det brått slutt på tomme veier. Og ettersom landet stadig letter på restriksjoner og åpner opp igjen, er det lite som tyder på at det blir stille på vegene igjen etter sommeren.

– Det er all grunn til å anta at det er et resultat av koronasituasjonen og de mange oppfordringene til nordmenn om å feriere i eget land i år. Samtidig har det inntil nylig ikke vært mulig for utenlandske turister å komme hit, sier Lund.

Og aller største økning har det vært i nord, med en økning på hele 36 prosent på E6, Sørelva på Saltfjellet.

– Økningen i trafikken over Saltfjellet er svært stor. Det er tydelig at det er spesielt mange som reiser til og fra Nord-Norge, sier Lund.

Veg, sted Antall kjøretøy i uke 29 i år Endring fra uke 29 i fjor
E18, Lillesand 147.073 + 9 %
E16, Filefjell 14.602 + 12 %
Rv. 13, Hovland ved Sørfjorden 23.866 + 10 %
E6, Vingrom ved Lillehammer 121.591 + 11 %
E6, Grønnbakken på Dovrefjell 46.756 + 20 %
E6, Sørelva på Saltfjellet 31.369 + 36 %
E10, Vestvågøy i Lofoten 49.395 + 9 %
E69, Skarsvågkrysset ved Nordkapp 6.117 - 36 %
E6, Svinesund 41.384 - 76 %

Hit, men ikke lengre

Selv om Saltfjellet er sommerens «trafikkvinner», opplever Nordkapp betydelig mindre trafikk i år enn i fjor.

– En nedgang på 36 prosent er overraskende mye. Det kan tyde på at de utenlandske turistene er mer opptatt av å oppleve Nordkapp enn det de norske turistene er, forteller Lund. 

Videre kommenterer Lund at det ikke er uventet at det blir kø når trafikken øker. Han ber trafikantene om å vise tålmodighet.

– Vi vet at når trafikken øker, så øker også ulykkesrisikoen. Ta det med ro på vegen, vi vil at alle skal komme trygt frem og hele hjem. Hold køen, hold avstand og hold fartsgrensen. Ta gjerne en avstikker på en interessant sideveg. Og stopp og sov når det trengs, oppfordrer Per Morten Lund.

Statens vegvesen har et stort antall tellepunkter for trafikk over hele landet. Trafikken registreres kontinuerlig, og disse trafikkdataene blir fortløpende gjort tilgjengelig på Vegvesenets nettsider,  www.vegvesen.no, med en forsinkelse på cirka tre timer.

Les også: Elektriske yrkesbiler