Fra 29. november til 23. desember blir det anleggsarbeider på E16 ved Reien sør døgnet rundt fire døgn i uka. Framkommeligheten blir redusert, men det er full fokus å finne en løsning som gir forutsigbarhet for godstransporten. 

– Forslaget fra Statens vegvesen kunne vi ikke godta. Det ville rett og slett blitt håpløst hvis all tungtransporten skulle kjørt den smale, svingete og bakkete omkjøringsvegen. Det er flott at Vegvesenet har lyttet og laget løsninger vi kan akseptere. Denne saken viser at NLF blir tatt med på råd og ofte får gjennomslag, sier Bjørn Ivar Gunhildgard. Han er både forbundsstyremedlem i NLF og leder i lokalavdelingen i Valdres. Den engasjerte NLF-tillitsmannen legger til: 

– Vi vet at det er krevende når dagens veg skal bygges ut. Vi vet at det blir en tøff periode med dårligere veg og ventetid. Men alt blir betydelig bedre når E16 vest for Fagenes blir ferdig, sier Gunhildgard.  

Halv milliard til utbedringer

Valdres Lastebileierforening har stått på i lang tid for å få utbedret E16. Derfor var gleden stor da Samferdselsdepartementet varslet at det skal brukes 500 millioner kroner på utbedringsstrekninger. Entreprenør Brødrene Dokken AS er alt i gang med prosjektet. I vinter arbeides det i Vestre Slidre. 

Statens vegvesen ønsket å stenge E16 fra søndag kl. 20 til torsdag kl. 19 annenhver uke i tre måneder framover. Lastebilene hadde de tenkt å sende ut på en smal omkjøringsveg – fv. 2476 Vestsidevegen. NLF Innlandet ble spurt om råd, og svarte at de ikke kunne akseptere den skisserte løsningen. E16 er den mest vintersikre øst-vest-vegen. Da kan ikke trafikken overføres til en veg som ikke er egnet for stor tungtransport.

Slik blir den styrte trafikkavviklingen

Onsdag kom svaret fra Vegar Antonsen i Statens vegvesen:

– Etter NLFs tilbakemelding og nye vurderinger har vi foreløpig gått bort fra omkjøring for tyngre kjøretøy, men heller styrt trafikkavvikling. 

I perioden fra 29. november kl. 20.00 og frem til 23. desember 2020 kl. 07.00 vil det foregå forberedende anleggsarbeider på kveld og natt som krever tidvise stenginger på inntil to timer for tyngre kjøretøy på E16 i Vestre Slidre.  

Arbeidstider for denne trafikkreguleringen gjelder fire kvelder/netter i uka i perioden 29.11.–23.12.2020:

  • Søndag–mandag kl. 20.00–07.00
  • Mandag–torsdag kl. 19.00–07.00

Frem til 23. desember vil det også bli redusert fremkommelighet med lysregulering på dagtid forbi arbeidsstedet.

Arbeidet vil innebære redusert fremkommelighet og gjennomføres med styrt trafikkavvikling. Det er utplassert trafikkvakter ved kryss til Einang bru og kryss Fosheim ved Røn sentrum for å styre omkjøring for lette kjøretøy via fv. 2476 Vestsidevegen. Tyngre kjøretøy vil de holde igjen inntil to timer om gangen for passering av arbeidssted på E16.

Ekspressbuss og rutebuss får kjøre fritt på omkjøringsvegen, fv. 2476 Vestsidevegen, og med informasjon fra trafikkvakter om eventuelt større, møtende trafikk.

Skal rette ut E16

Brødrene Dokken AS kommer til å jobbe døgnet rundt fire døgn i uka i perioden fram til jul.

– Etter nyttår skal vi sprenge ned ei høg fjellskjæring ved Reien sør i Vestre Slidre for å få rettet ut E16. Fra nå og fram til jul forbereder entreprenøren Brødrene Dokken dette arbeidet ved å etablere midlertidige anleggsveger på toppen og i bunnen av skjæringa. Det innebærer vegetasjonsrydding, pigging og sprenging, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen.

 

Her ser du NLF Innlandet og Valdres Lastebileierforenings innspill i saken:

  1. Stenging av E16 fra søndag kl. 20 til torsdag kl. 19 annenhver uke i tre måneder kan ikke gjennomføres før tidligst etter påske 2021. Teleløsning og værforhold avgjør når dette kan skje. I vintermånedene må den mest vintersikre vegen være åpen, så sant det ikke oppstår uforutsette hendelser.
  2. Riktignok er omkjøringsvegen fv. 2476 Vestsidevegen tillatt for Bk10/50 og 19,5 meter lange vogntog og 24 meter lange tømmervogntog. Likevel er det ingen god løsning å sende all tungtransport på denne vegen – spesielt ikke om vinteren. Når E16 tidligere har blitt stengt grunnet bilberging og lignende, har vegmeldingen vært: «E16 Røn–Slidre stengt på grunn av bilberging. Ingen omkjøringsmuligheter for tunge kjøretøy».
  3. Styrt trafikkavvikling ved Riste bru og Røn sentrum, slik at det blir enveiskjøring, vil hjelpe litt. Likevel er faren stor for at et utenlandsk vogntog får problemer og stenger all trafikk. Strekningen er 18,9 kilometer. Faren for uhell om vinteren er betydelig større enn om sommeren. 
  4. Det vil tidvis være lokal trafikk på de 18,9 kilometerne, som vil få problemer med å tilpasse seg de enveiskjørte rutene. Det gjelder både små privatbiler og busser, gardsbiler, mjølkebiler osv. Hvordan skal de forholde seg?
  5. Vestsidevegen er en kronglete veg som er dårlig egnet for tungtransport – og svært utfordrende på vinterføre.
  6. Nattestenging er mulig. Dette kan kombineres med stenging til fastlagte tider på dagtid, slik at bilistene kan planlegge kjøringen utifra åpningstider på E16.

 Les også: Slik blir du kvitt vond lukt i kupeen