Ny veipakke for Den europeiske union (EU) har tatt ett stort skritt nærmere mål. Etter over tre år med diskusjoner, er et forslag sendt Europaparlamentet til endelig avstemming.

Går veipakken gjennom, kan lastebilsjåfører på europeiske veier se fram til bedre arbeidsforhold. Av innholdet kan nevnes at lastebilene må returnere til hjemlandet hver åttende uke, og at sjåførene får rett til å vende hjem hver fjerde uke. Sjåførene får krav på å overnatte utenfor lastebilen i hvileperioder, og det på arbeidsgivers regning.

Forventes godkjent

Mandag 8. juni sendte Europaparlamentets transportkomité, Transport and Tourism Committee of the European Parliament (TRAN-komiteen), veipakken videre til endelig avstemming i Europaparlamentet.

Da hadde veipakken vært gjennom tre avstemminger i TRAN-komiteen, hvorav alle områdene i transportsektoren ble vedtatt med følgende stemmer (for og mot i parentes):

  • Særlige regler om utsending av sjåfører (33 stemte for, 16 mot)
  • Revisjon av regelverket for kjøre- og hviletid og fartsskriver (33 stemte for, 15 mot)
  • Endring/revisjon av reglene om yrkes- og markedsadgang, inkl. kabotasje (30 stemte for, 19 mot)

Splid mellom øst og vest

Veipakken, slik den foreligger, vil medføre de største endringene på transportområdet i EU noensinne. Innholdet i veipakken har blitt diskutert siden april 2017, og har ført til splid mellom øst- og vesteuropeiske land.

Ved siste avstemming i TRAN-komiteen var det innkommet hele 82 endringsforslag, uten at noen av dem er blitt hensyntatt. Kompromissene som Ministerrådet (oftest bare kalt Rådet) og Europaparlamentet har kommet fram til, har blitt stående. Det er forventet at veipakken blir godkjent, selv om det kan fremmes endringsforslag også i plenumsbehandlingen.

– Det har vært høyt engasjement under lovprosessen. Det vil derfor ikke overraske meg om nye forslag til endringer av Rådets og Europaparlamentets kompromiss dukker opp i plenumsbehandlingen. Slike endringsforslag krever imidlertid støtte fra over halvparten av parlamentarikerne, noen ingen av de 82 endringsforslagene fikk i TRAN-komiteen, forklarer Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. 

Trer i kraft i september

Et argument fra dem som er imot Rådets og Europaparlamentets enighet om innholdet i veipakken, har vært at kravet om retur av kjøretøy ikke er i tråd med EUs grønne vekststrategi "European Green Deal".

– Nå opplever vi at motstanderne også mener at gjenoppbygging etter Covid-19 krever endringer i veipakken, sier Horn-Hanssen.

Veipakken er satt opp til behandling på Europaparlamentets plenumssesjon 8.–10. juli, og avstemmingen over veipakken, Mobility package 1, er forventet 8. juli.

Etter avstemmingen må vedtaket offentliggjøres i tidsskriftet «Den europeiske unions tidende», og regelverket for kjøre- og hviletid vil tre i tre i kraft i EU-landene antakelig i september. Andre ikrafttredelsesavtaler vil komme til løpende i årene som kommer. For regelendringer i Norge, kreves vedtak i EØS-komiteen om å ta inn reglene i EØS-avtalen og en nasjonal gjennomføring.

Nordic Logistics Association (NLA) planlegger en detaljert oversikt over hva som trer i kraft når, og lastebil.no kommer tilbake med flere detaljer senere.

Slavelignende forhold

Norge er opptatt av klare regler, bedre arbeidsvilkår og styrket trafikksikkerhet i den europeiske veitransporten. For å prøve å påvirke utformingen av reglene i EUs veipakke, deltar Norge sammen med ti andre europeiske land i en allianse, Road Alliance. Foruten Norge, er Sverige, Danmark, Østerrike, Belgia, Frankrike, Hellas, Tyskland, Italia, Luxembourg og Sveits med i alliansen, mens Nederland deltar som observatør.

Den danske parlamentarikeren Nikolaj Villumsen viser til det han kaller «slavelignende» forhold på transportområdet i Europa, og at dette må stoppes. Han mener at veipakken er et skritt i riktig retning.

Enkelte innvendinger går på at det gir ekstra klimabelastning å kjøre tomme lastebiler til hjemlandet. Det er imidlertid ingen ting som tilsier at lastebilene skal være tomme. I desember satte Europakommisjonen i gang en konsekvensanalyse for å undersøke om det er klimautfordringer knyttet til veipakken. Analysen er forventet ferdig ved juletider.

Les mer om EUs veipakke (Mobility Package 1) – på norsk

Spørsmål og svar om EUs veipakke (Mobility Package 1) – på norsk

Les mer om EUs allianse (Road Alliance) – på norsk

Les mer om EUs grønne vekststrategi (The European Green Deal) – på norsk