– Dette er en positiv utvikling for bransjen. Ved å rekruttere flere unge, reduserer vi gjennomsnittsalderen for sjåfører. De yngre kreftene bidrar til økt utvikling og innovasjon i bransjen, som er viktig for både for transportnæringen og samfunnet. I tillegg bidrar dette til å motvirke effekten av utenlandsk arbeidskraft som vender hjemover. Med den pågående korona-krisen er det viktigere enn noensinne at transportnæringen er selvforsynt med ung norsk arbeidskraft, sier Trond Helge Henriksen, styreleder for SOTIN – Samarbeidsforum for Opplæringsvirksomheter innen Transport- og Logistikkfag i Norge.

Nye tall fra SOTIN viser jevn vekst i søkertallene til yrkesfaglige utdanninger i Norge. Både antall og andel søkere har økt siden 2018 med en total oppgang på 1747 søkere på tre år. Dette er til tross for at årets ungdomskull i Norge er noe mindre med totalt 205 809 studenter, 303 færre enn året før.

Illustrasjon: Jamieson Pothecary Illustrasjon: Jamieson Pothecary

– Interessen for yrkessjåførfaget øker enda mer, med 12 prosent flere søkere til læreplass i år sammenlignet med 2018. For antall løpende lærekontrakter er utviklingen enda mer positiv. I 2019 hadde vi 30 prosent flere lærlinger i yrkessjåførfaget enn i 2017, forteller Henriksen videre.

Bak de gode tallene ligger en bestemt strategi fra SOTIN der lærlingene har fått tilgang til talerstolen.

– Nøkkelen til rekrutteringssuksess er å være til stede, og å treffe ungdommene der de er. Vi bruker mye ressurser på faglige arrangementer der lærlinger er ute og snakker med studenter. Ungdommer opplever det som mer troverdig å lytte til en 20-åring som forteller om faget, enn en voksen person. Ungdommene får en smakebit på arbeidslivet, avkrefter mytene og ufarliggjør yrket, sier Henriksen.

Strategien viser seg å være vellykket. En stor bonus er at jentene har stått for mye av økningen. Hele 20 prosent av alle søkerne til yrkessjåførfaget er nå jenter.

– Jentene bidrar til en mer seriøs arbeidsplass, de skaper balanse i arbeidsmiljøet. Den positive synergieffekten er noe arbeidsgiverne har fått med seg, og vi opplever flere bedrifter som søker spesifikt etter jenter, forteller Henriksen entusiastisk.

FORNØYD: – Nøkkelen til rekrutteringssuksess er å være til stede, og treffe ungdommene der de er. Samarbeidet med Julianne Brox har gitt gode utslag hos jentene, sier Trond Helge Henriksen, styreleder for SOTIN. Foto: SOTIN. FORNØYD: – Nøkkelen til rekrutteringssuksess er å være til stede, og treffe ungdommene der de er. Samarbeidet med Julianne Brox har gitt gode utslag hos jentene, sier Trond Helge Henriksen, styreleder for SOTIN. Foto: SOTIN.

Veksten vil fortsette

Norge trenger mange sjåfører i årene fremover dersom vi skal greie å holde tritt med veksten i transportbehovet. SVV har lagt til grunn en økning på 30 prosent frem mot 2030, og ytterligere 20 prosentpoeng frem mot 2040. Men det er ikke bare vekst i lastebilnæring som skaper behov for økt rekruittering.

– Vi må også ta høyde for å erstatte alle de som går av med pensjon i denne perioden. NLF har beregnet et behov på ca. 1000 nye sjåfører hvert år bare for å opprettholde vår markedsandel i årene fremover. I tillegg vil det komme et behov for å erstatte de sjåførene som går av med pensjon. Med høy snittalder blant sjåførene i våre bedrifter, er ikke dette et ubetydelig antall, sier administrerende direktør i NLF Geir A Mo.

Det å opprettholde medlemsbasen er med andre ord en formidabel oppgave. Et godt samarbeid med andre organisasjoner for å få opp søkertallet har medført til at pilene peker oppover. Men jobben avsluttes ikke ved å rekruttere.

– Like viktig vil det være for våre bedrifter å iverksette gode tiltak for å ta vare på de sjåførene vi har. Vi må ha gode betingelser og sikre godt arbeidsmiljø. Vi må rett og slett ta vare på de sjåførene vi har! De er ikke så lett å erstatte, fortsetter Mo.

Koronakrisen har resultert i mange usikre arbeidsplasser, og flere har blitt permittert allerede. NLF-direktøren mener likevel det er god grunn til å fortsette å sikre rekruttering til næringen.

– Vi vet ikke hvilken innvirkning koronapandemien får på dette bildet. Skal jeg våge å spå litt om fremtiden, tror jeg behovet for transport vil fortsette å øke. Vi kan oppleve en liten nedtur en periode nå på grunn av pandemien. Men dette tillater ikke oss å «slippe opp på trykket» i arbeidet med å sikre rekruttering til næringen. Det er noe av det viktigste vi kan bruke tiden vår på, avslutter Mo.

Lærling: Tiril Thengs går yrkessjåførlinja på Hønefoss VGS. Opplæringskontoret eller sotin.no svarer gjerne på spørsmål og hjelper de som vurderer lastebilyrket. Utdanningen er gratis og det er stor etterspørsel etter sjåfører.  Foto: Stein Inge Stølen Lærling: Tiril Thengs går yrkessjåførlinja på Hønefoss VGS. Opplæringskontoret eller sotin.no svarer gjerne på spørsmål og hjelper de som vurderer lastebilyrket. Utdanningen er gratis og det er stor etterspørsel etter sjåfører. Foto: Stein Inge Stølen

Fortsatt utfordringer

Til tross for de gode tallene, har heller ikke SOTIN tenkt å lette på trykket, det er god plass til mange flere i transportnæringen. Og flest behøver de i Nordland.

– I Troms og Finnmark har vi opplevd god vekst. Men paradoksalt nok er det i Nordland vi sliter mest med rekruttering. Der er det stor etterspørsel etter yrkessjåfører, men mangel på arbeidskraft. Her har vi en jobb å

gjøre, sier Henriksen.

– Koronakrisen har vist oss hvor viktig transportnæringen er. Tror du det vil gi økt rekruttering i 2021?

– Absolutt! Før var vi ikke flinke nok til å være stolt av yrket vårt, og ikke minst skryte av det. Jeg tror mange nordmenn har fått øynene opp for hvor viktig vårt bidrag er for samfunnet. Samtidig har NLFs tommel opp-kampanje gitt positivt utslag. Alle liker å få skryt for den jobben de gjør, transportnæringen trenger mer anerkjennelse, legger Henriksen til.

– Hva er den største utfordringen med hensyn til rekruttering?

– Ungdommene går fra et trygt og sosialt skolemiljø til å jobbe selvstendig. Å møte og kommunisere med ukjente er fremmed for mange, og krever psykisk tilvenning. Det er derfor viktig at alle i bransjen bidrar til å fremsnakke yrket og fremstår som gode ambassadører. På den måten bidrar vi til å øke anerkjennelsen for den viktige og ansvarsfulle jobben som det er å være yrkessjåfør.

– Har du noen råd til de som sitter på gjerdet og vurderer lastebilyrket?

– Ta kontakt med opplæringskontoret eller gå inn på sotin.no. Der kan du komme i kontakt med et opplæringskontor nær deg, som kan svare på spørsmål og hjelpe deg videre. Og har du fylt 18 år, har førerkort klasse B og god helse, så hører vi gjerne fra deg. Utdanningen er gratis og det er stor etterspørsel etter sjåfører, avslutter Henriksen.