Etter den søte kløe kommer den sure svie?

Storbritannias utmelding fra EU ble formelt utført 31. januar 2020, og var opprinnelig ment å tre i kraft 29. mars samme år. Dette ble siden utsatt i håp om at partene greide å forhandle frem avtaler som grunnlag for samarbeidet mellom Storbritannia og EU/EØS fra 1. januar 2021. Etter dette går Storbritannia uansett ut av EU og mister tilgangen til det indre markedet i EU/EØS. Forhandlingene mellom britene og EU går enda for fullt, men sannsynligheten for at man kommer i mål før siste frist blir stadig mindre.

Enighet om overgangsordning

For å unngå en total kollaps i godsflyten, vil EU-parlamentet derfor vedta overgangsregler for gods- og persontransport. Reglene innebærer at britiske transportører kan fortsette å frakte varer til andre europeiske land, og sikrer at transportører fra øvrige europeiske land fortsatt kan frakte varer inn og ut av Storbritannia. Avtalen slår fast at britiske transportører er nødt til å forholde seg til EUs reguleringer av transportnæringen. Blant annet innebærer dette at britiske sjåfør må ha gyldig yrkessjåførkompetanse (YSK), følge samme regler om kjøre- og hviletid, utstasjoneringsregler og så videre.

Markedsadgangen kan likevel strammes inn

Videre varsles det at EU vil overvåke at transportører fra øvrige EU- og EØS-land blir gitt samme rettigheter i Storbritannia, som britiske selskaper nå får i EU. De melder også at det for å sikre rettferdige konkurransevilkår kan bli aktuelt å innføre ytterligere reguleringer som kan begrense britenes adgang til markedet i løpet av perioden.

Les også: – Vi har alle ansvar for trafikksikkerheten - uansett dekkregler