Et vogntog fikk driftsstans grunnet et slangebrudd i bremsesystem mellom bil og tilhenger i midtre kjørefelt på E18 vestgående ved Asker 13. mai 2019. En påfølgende fatal ulykke inntraff etter ca. 20 minutter da en personbil kjørte inn i tilhengeren.

Brukte oljeslange i stedet for trykkluftslange

Statens havarikommisjons undersøkelser har vist at trykkluftforbindelsene mellom lastebil og tilhenger kan være sårbare for ytre påkjenninger under normal drift. Slangen for trykkluft mellom vogntog og henger på det aktuelle kjøretøyet var designet for transport av olje, og hadde innvendige sprekker i tillegg til gjennomgående brudd. Oljeslanger er mindre fleksible og har andre egenskaper enn trykkluftslanger, som skulle vært benyttet. Undersøkelsen avdekket også at reparasjonene var utført av verksted som ikke var godkjent.

Anbefaler forbedret ettersyn og vedlikehold

På bakgrunn av funnene har Statens havarikommisjon (SHK) kommet med flere tilrådinger rettet mot både tungbilverksteder, transportbedrifter og kontrollører hos Statens vegvesen. Blant annet understrekes viktigheten av ettersyn og vedlikehold på slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger. I tillegg tilrås Vegvesenet å forbedre kontrollen av slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger i periodisk kjøretøykontroll.

Les hele ulykkesrapporten her (PDF)

Les også: – Færre ulykker i rundkjøringer