Den ferske lønnsstatistikken tar for seg lærlinger innen 44 forskjellige fag og yrker per september 2018. Den viser at lærlinger i kategorien lastebil- og trailersjåfør hadde en median månedslønn på 28 420 kroner. Det utgjør ifølge SSB den høyeste månedslønnen blant lærlingene, hele 9 900 kroner over medianen for samtlige lærlinger, som for 2018 lå på 18 520 kroner.

Her er de 10 best betalte lærlingeyrkene per september 2018. Kilde: SSBs statistikk 12851, månedslønn for lærlinger Her er de 10 best betalte lærlingeyrkene per september 2018. Kilde: SSBs statistikk 12851, månedslønn for lærlinger

Store forskjeller i lønnsnivåene

Nummer to og tre på listen var henholdsvis lærlinger i kategoriene «andre pleiemedarbeidere» og «havbruksarbeidere».

Frisørlærlingene kommer dårligst ut på lønnsstatistikken med 12 530 kroner i månedslønn. Deretter følger lærlinger innen barnehage- og skolefritidsassistenter med 14 120 kroner, omtrent halvparten av yrkessjåførlærlingenes medianmånedslønn.

NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer alle som vurderer yrkessjåførfaget til å sette i gang. Arbeidsplasser er det nok av. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer alle som vurderer yrkessjåførfaget til å sette i gang. Arbeidsplasser er det nok av. Foto: Stein Inge Stølen

Rekordmange søkere til transportfaget

Søknadstallene til transportfagene viser en svært positiv utvikling. På fem år har man sett en økning på hele 50 prosent, og 2019 ble det første året hvor antallet søknader passerte 500. Men dette utgjør bare knapt halvparten av det beregnede årlige sjåførbehovet i tiden som kommer.

Dette er grunnen til at NLF og opplæringskontorene for transport og logistikk har satt inn støtet for å sørge for at det iverksettes flere tiltak for å øke sjåførantallet.

Dette arbeidet har allerede båret frukter: Fra august 2019 ble  lastebilutdanningen underlagt Lånekassen. Det betyr at de som ønsker å etterutdanne seg til å bli yrkessjåfør nå kan gjøre det uten å risikere store økonomiske belastninger.

– Frem mot 2030 vil NLFs medlemsbedrifter alene trenge 15 000 nye sjåfører for å opprettholde sin markedsandel. For å sikre at vi dekker inn dette behovet, må alle trekke i samme retning, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Les også: – Sjåfører, vær stolte av yrket deres!