Nordic Logistic Association (NLA), bestående av Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Dansk Transport og Logistik (DTL), og Sveriges Åkeriföretag (SÅ), sammen med vegtransportorganisasjoner fra Tyskland (BGL) og Frankrike (FNTR), er enige om å samarbeide mot politikerne for en miljøvennlig fremtid for den europeiske transportnæringen.

Nødvendig for å bekjempe global oppvarming

Transportnæringen har i over 20 år arbeidet for trygg og miljøvennlig transport, blant annet ved å jobbe aktivt for å redusere utslipp og forbruk.

– Oppgaven med å prøve å nå fremtidige klimamål er utfordrende, men nødvendig for å bekjempe global oppvarming, skriver organisasjonene i en felles pressemelding.

Lovgivere oppfordres til en pragmatisk tilnærming med økonomiske incentiver for å oppnå utslippsmålene, samtidig som en rettferdig konkurranse over landegrensene må sikres.

EU skal snart forhandle om et utslippskutt på mellom 40 og 65 prosent innen 2030. Nordiske, tyske og franske vegtransportorganisasjoner ber den europeiske transportnæringen, inkludert energileverandører, om en bindende strategi for å sikre implementering av miljøvennlig teknologi.

– Transportnæringen trenger veiledning for å effektivisere og investere riktig for å nå målet om en grønnere fremtid, understreker pressemeldingen. 

Trenger veiledning

– Europeiske politikere må etablere retningslinjer ved å definere fremtidens energikilder. Dette vil gi industrien tydelig veiledning omkring riktig investering i – og implementering av, miljøvennlig teknologi. Europa må samarbeide om å ta i bruk disse teknologiene, fortsetter pressemeldingen.

Nordiske, tyske og franske vegtransportorganisasjoner ønsker incentiver for å framskynde implementeringen av mer miljøvennlig teknologi i transportnæringen. Med støtte fra myndighetene vil overgangen bli smidigere for bedriftene.

– Da vil den europeiske transportnæringen kunne få en raskere overgang til mer miljøvennlig teknologi. Vi er klare til å gjøre vår del, og ser frem til en tett dialog med Europakommisjonen, medlemslandene og Europaparlamentet, avslutter pressemeldingen.

Les også:  Statsbudsjettet ruster ikke landet for fremtiden