Nasjonal transportplan (NTP) kommer hvert fjerde år, og er en omfattende og helhetlig plan for utbygging av transportinfrastruktur i Norge.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker innspill fra folk flest, og inviterer til digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan. Samferdselsminister Knut Arild Hareide kommenterer direkte på Facebook og nett-tv.

Med seg under sendingen har han lederne i Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.

Samferdselsministeren og NLF oppfordrer alle til å sende inn innspill til folkemøtet. Hva er viktigst for deg? Bedre infrastruktur, miljøvennlig transport, mer effektiv ressursbruk, bomfrie veier?

Samferdselsdepartement ber alle som har innspill om å sende inn via epost eller kommentarfeltet på Samferdselsdepartementets Facebookside. Det anbefales å sende inn i god tid før mandag for størst mulighet for at dine innspill blir med. 

Sendingen følger du 11. mai fra kl. 18 her:

Knut Arild Hareide overtok nøkkelen til Samferdselsministerens kontor fra Jon Georg Dale nylig i januar. Hareide var raskt ute med å påpeke at klima, trafikksikkerhet, myke trafikanter og en infrastruktur som tar høyde for en spredt befolkning sto øverst på agendaen. 

– Jeg ønsker å være en minister for hele den norske befolkningen. Jeg har fått et departement jeg kjenner godt, sa Hareide til NLF da han overtok som samferdselsminister.

Ny transportplan, NTP 2022–2033, blir lagt fram våren 2021. Gjeldende transportplan er NTP 2018–2029. 

Det faglige grunnlaget for ny NTP, som blant annet består av transportetatenes svar på en rekke oppdrag fra Samferdselsdepartementet, er på høring fram til 1. juli 2020.

Les også: – Jeg ønsker å være en minister for hele den norske befolkningen

Mer om arbeidet med ny Nasjonal transportplan