Den 12. mars kom regjeringen med de mest omfattende tiltakene for samfunnet siden krigen. Landet stengte ned, og med det forsvant det meste av trafikken. Statistikk fra Fjellinjen viser at i mars hadde trafikken gjennom bomstasjonene en total nedgang på mellom 31 og 35 prosent.

I april åpnet samfunnet gradvis igjen. Mellom den 20. og den 27. april åpnet barnehagene, barneskolene åpnet for 1-4 trinn, og hytteforbudet ble opphevet. Denne gradvise åpningen har bidratt til økning i trafikken gjennom bomstasjonene.

Eksempelvis var trafikken onsdag den 22. april 14 prosent lavere enn på en normal onsdag. én uke senere var trafikken 8 prosent lavere. Dette står i kontrast til onsdag 25. mars da trafikken var ned 34 prosent.

Økt tungtrafikk

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i april 2020.

Illustrasjon: Fjellinjen Illustrasjon: Fjellinjen

På bakgrunn av tiltakene rundt koronaviruset er fordelingen mellom drivstoffgruppene litt annerledes enn vanlig. Andel tungtransport har økt, mens elbil ligger lavere enn det som er normalt for tidsrommet.

Normalisere rask

Tiltakene knyttet til koronaviruset har også hatt innvirkning på trafikken gjennom Fjellinjens bomanlegg. Ved å følge trafikkutviklingen i april uke for uke, ser man at trafikken normaliserer seg raskt ettersom myndighetene letter på korona-restriksjoner. Tallene er sammenlignet med en normal uke i februar 2020, før vinterferien og koronakrisen. 

Uke 13: 33 % nedgang

Uke 14: 27 % nedgang

Uke 15: Ikke sammenlignbare pga påsken.

Uke 16: 24 % nedgang (mandag 2. påskedag trekker trafikken ned)

Uke 17: 15 % nedgang

Uke 18: 9 % nedgang (ikke inkludert fredag 1. mai).

Trafikkutviklingen etter at koronatiltakene ble innført viser hver enkelt dag gjennom uken i fire uker. De to ukene som er knyttet til påsken er ikke med da de ikke er sammenlignbare. Aksen viser alle passeringer i Fjellinjens bomstasjoner per dag.

Illustrasjon: Fjellinjen Illustrasjon: Fjellinjen

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 8,6 millioner i april 2019 til ca. 25,1 millioner bompasseringer i april 2020. Hovedårsaken skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer, og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum. Det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene. 

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale og er kun knyttet til trafikken gjennom Fjellinjens bomstasjoner.

Husk folkemøtet i kveld kl.18 med Samferdselsministeren