I løpet av 48 timer ble det i 2018 intervjuet hele 13 000 sjåfører i sammenheng med «Godsundersøking for Vestlandet», som du kan lese i sin helhet her.

Med undersøkelsen ville Vegvesenet kartlegge status og utvikling for godstransporten på Vestlandet, og da spesielt hvordan den forflytter seg over lengre avstander. En av datainnsamlingsmetodene var vegkantintervjuer av lastebilsjåfører, som ble foretatt ved 21 intervjusteder. Der ble det blant annet spurt om hvor de tar døgnhvile.

Interessant for flere

I stedet for å ramse opp svarene i tekstform, har Vegvesenet i stedet utarbeidet et kart hvor samtlige oppgitte døgnhvilesteder er plottet inn.

– Kartet kan være av interesse for alle som driver med planlegging av transport, men også for næringsliv langs strekninger hvor det er mye godstrafikk, sier Cathrine Helle-Tautra i Statens vegvesen.

Kartet er utformet slik at man ikke bare får en pekepinn på hvor sjåførene velger å utføre døgnhvile. Det er også mulig å få en oversikt over mengdene godstrafikk på de ulike strekningene.

Test kartet selv ved å trykke her