– Dette hadde vært helt uholdbart for transportører på Haugalandet, sier NLF-regionsjef for Agder og Rogaland, Reidar Retterholt. 

I forbindelse med oppgradering av to tunneler og ett rasoverbygg, planla Statens vegvesen å stenge tunellene [HK1]  for all trafikk mellom kl. 23:00 og kl. 10:00. Dette fikk mange i den lokale transportnæringen til å reagere, og NLF bestemte seg å ta opp saken med Statens vegvesen.

– Takket være et godt samarbeid med våre medlemsbedrifter og Statens vegvesen har vi fått til en siste kolonne kl. 01:30. Nå får vi en ekstra kjøring for dem som er avhengige av å kjøre den aktuelle strekningen om natten, eller som akkurat ikke rakk den siste kolonnen kl. 23:00, sier Retterholt fornøyd.

Vegarbeidet skal pågå fra og med 15. juni til og med 15. oktober, og det skal arbeides over tre sommersesonger. Prosjektet skal være ferdig i løpet av september 2022. Tunnelene som skal utbedres, er Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen, i tillegg til Svandalsflona rasoverbygg. 

HAUKELI 1: På omkjøringsvegen over Dyrskar er brøytekantene nå nesten 15 meter høye. Foto: Ingmar Ulvenes, Statens vegvesen. HAUKELI 1: På omkjøringsvegen over Dyrskar er brøytekantene nå nesten 15 meter høye. Foto: Ingmar Ulvenes, Statens vegvesen.

Vågslidtunnelen

Fra og med 15. juni blir tunnelen stengt for all trafikk mellom kl. 23:00 og kl. 10:00. Lette kjøretøy inntil totalvekt 3,5 tonn kan kjøre på omkjøringsvegen over tunnelen, mens kjøretøy over 3,5 tonn kommer gjennom tunnelen med kolonnekjøring mellom kl. 10:00 og kl. 23:00. Arbeidet i den 1,6 kilometer lange Vågslitunnelen skal etter planen foregå i 2020 og 2021.

Det blir sluppet gjennom en ekstra kolonne hver veg om lag kl. 01:30 på alle dager, unntatt natt til søndag.

Illustrasjon: Statens vegvesen Illustrasjon: Statens vegvesen

Haukelitunnelen

Denne 5,7 km lange tunnelen blir stengt hele døgnet. Det er omkjøring på den gamle Haukelivegen over Dyrskar. Arbeidene i Haukelitunnelen skal etter planen foregå på sommeren fra 2020 til og med 2022.

Dette skal utbedres i begge tunnelene:

  • Bygge nye tekniske bygg
  • Bygge en ny renseløsning for vaskevann 
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og venterom
  • Forbedre brannsikringen
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut hele det elektriske anlegget

Svandalsflona 

Dette er et 500 meter langt rasoverbygg. Arbeidene vil bli tilpasset de øvrige arbeidene, men primærarbeidene er planlagt i 2021. Her skalStatens vegvesen:

  • Installere ny sikkerhetsutrustning 
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut det elektriske anlegget
  • Bygge nytt teknisk bygg

Les mer om prosjektet her: