Skoleferien er slutt, nytt skoleår står for døra og fritidsaktivitetene er i gang igjen. Som sjåfører har vi et ansvar for å bidra til et trygt og trafikksikkert miljø. 

Mange av de minste skolebarna er i følgegrupper, hvor mange barn går i følge med én voksen til skolen. Det kan være en utfordring. Det samme er åtteåringer som får lov til å sykle eller sparkesykle til skolen for første gang.

Ekstra ansvar

– Trafikkbildet endrer seg ved skolestart, da veier og fortauer fylles opp med barn. Barn som er små og vanskelige å se. Barn som ikke forstår trafikkbildet, ikke har utviklet synsfeltet og vurderingsevnen. Barn som lett mister fokus. Derfor har alle vi voksne som ferdes i trafikken et ekstra ansvar nå, maner direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Politiet kjører også i år sin tradisjonelle Aksjon skolestart, som innebærer kontroller rundt skolene ved skolestart for å trygge skoleveien og roe ned stressede trafikanter, samt gebyrlegge dem som ikke følger trafikkreglene. 

Kommunene har i år, som tidligere år, oppfordret huseiere til å beskjære busker, hekker og trær som vokser over tomtegrensen og ut i veier og veikryss. Eier du hage og ikke har gjort ryddejobben hittil i år, er det bare å forte seg. Les hvordan du gjør vegetasjonsrydding hos Statens vegvesen

– Frodige hager og manglende kantklipp vanskeliggjør sikten, både for sjåfører og de små. NLF oppfordrer alle sjåfører til å ta det med ro og være ekstra oppmerksomme når de ferdes på veien i disse dager. Spesielt gjelder det å følge godt med rundt skoler ved skolestart og -slutt, hvor det kan være uoversiktlig med mange barn på veien samtidig, sier Geir A. Mo.

Stor nedgang i ulykker med barn

I 2007 ble 331 barn drept eller skadd på skoleveien. I 2016 var dette tallet redusert til 94 – en nedgang på hele 70 prosent. 

Trodde du det var de yngste barna som er mest involverte i ulykker? Da må du tenke om igjen: Gjennomsnittsalderen for alle skadde og drepte på skoleveien er 11,5 år, mens for kun drepte er den 13,1 år.

Etter at seksåringene begynte på skolen i 2000, har det faktisk ikke vært økning i dødsulykker. Samtidig vet vi at det er gjort mye godt arbeid med trafikksikkerhet, attraktive skoleveier og økt bevissthet hos store og små.

Ser man nærmere på skolebarn i 1. til 10. trinn som ble skadd eller drept på skoleveien i perioden 2007-2016, var 30 prosent passasjerer i personbil. En like stor andel syklet, mens 28 prosent var fotgjengere. 

Isolerer man tallene kun på de drepte barna, syklet 44 prosent, 25 prosent var passasjerer i personbil og 6 prosent var fotgjengere. De fleste ulykkene var kryss- eller møteulykker på vanlig vei eller gate, og bare to prosent skjedde på gang- og sykkelvei. I syv av ti ulykker var personbiler innblandet, og de fleste dødsulykkene skjedde når skolebarna var på vei hjem fra skolen.

Alle tallene er hentet fra rapporten  Ulykker på skoleveg, som Transportøkonomisk institutt (TØI) laget i 2018 på oppdrag fra Statens vegvesen. 

"Sånn! Nå har jeg lært å vinke." Skoleelevene på Liland skole lærer hvordan det er å sitte i hytta og vinke til dem på veien, og motsatt. (Fotoet er tatt ved et tidligere års Venner på veien-besøk.) Foto: NLF

 

Store blindsoner

– Vår målsetting er at vi skal nå ut til alle barn i Norge med Venner på veien-kampanjen, slik at de skjønner hvor viktig det er å være synlig i trafikken, spesielt rundt lastebiler og andre kjøretøy med store blindsoner, forklarer NLF-direktøren.

NLF nasjonale trafikksikkerhetskampanje, Venner på veien, skal bidra til å redde liv i trafikken. I løpet av fem år, har NLF gitt undervisning om Venner på veien til over 10 000 barn på 200 skoler rundt i hele Norge.

NLF håper det blir mulig å gjennomføre en koronatilpasset kampanje i hele landet dette skoleåret. 

Hva kan du gjøre?

– I Venner på veien blir barna oppfordret til stopp, se og vink! Vi vinker til alle våre venner på veien. Du vinker selvfølgelig du også, avslutter Mo, og oppfordrer alle til å dele filmen med venner og kjente. (Red.: Det gjør du ved lettest ved å klikke på "del" i høyre hjørnet av filmen over og kopiere lenken som kommer opp, eller gå inn på FaceBook-gruppa vår og dele derfra.)

LES OGSÅ:  Flere tusen barn fikk Venner på veien-opplæring i 2019

*) Tallene i ingressen er hentet fra Utdanningsdirektoratet, og gjelder skoleåret 2019-20. Det er ikke større endringer for det nye skoleåret. 

Jan-Ove og Asgeir fra NLF lærer barna på Holvik om blindsoner. (Fotoet er tatt ved et tidligere års Venner på veien-besøk.) Foto: NLF Jan-Ove og Asgeir fra NLF lærer barna på Holvik om blindsoner. (Fotoet er tatt ved et tidligere års Venner på veien-besøk.) Foto: NLF