Covid-19 har gitt oss ekstreme utfordringer i arbeidshverdagen. Man skal holde minimum én meters avstand til hverandre, unngå direkte kontakt, samlinger med over fem personer, og man er nødt til å rengjøre hendene etter alle situasjoner der hendene har vært i kontakt med en mulig smittekilde.

Ifølge Helsenorge.no er det er usikkert hvor lenge viruset kan leve på overflater. Det vil variere med overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Fordi viruset kan overleve på overflater er håndvask det viktigste tiltaket.

Når burde man vaske hendene?

For å forebygge kryssmitte er det nødvendig å utføre håndhygiene når man forflytter seg mellom rene og urene oppgaver eller områder. Som for eksempel toalettbesøk, håndtering av varer, etter å ha hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen. Dette er for å både sikre deg selv mot smitte, og at du ikke smitter videre til andre.

Slik vasker du hendene

Ved å bruke svart maling istedenfor såpe i videoen over, illustreres det hvor grundig man må til verks for å sikre 100% rene hender hver gang. Ikke før en har fullført alle trinnene grundig, ser man at hele hånden fra håndleddet til fingertuppene er vasket tilstrekkelig.

1: Fukt hendene med vann. 

2: Tilfør tilstrekkelig såpe til å dekke begge henders overflater. 

3: Gni håndflatene mot hverandre.

4: Gni høyre håndflate over venstre håndbak inkludert mellom fingrene, og motsatt.

5: Gni håndflatene mot hverandre med fingrene flettet. 

6: Gni baksiden av fingrene mot motsatt håndflate, med sammenlåste fingre.

7:Grip med høyre hånd rundt venstre tommel og gni med roterende bevegelser, og motsatt. 

8:Plasser fingrene på høyre hånd i venstre håndflate og gni i roterende bevegelser, og motsatt. 

9:Grip med høyre hånd rundt venstre håndledd og gni med roterende bevegelser, og motsatt.

10:Skyll hendene under rennende vann. 

11:Tørk hendene grundig med engangshåndkle. 

12: Benytt håndkle til å skru av vannet. Nå har du har rene hender.

Såpe fremfor sprit

Det er lett å la seg friste av å bruke sprit istedenfor såpehåndvask. Det er enklere å påføre, og tørker raskere enn ved håndvask. Rådet fra Folkehelseinstituttet er klart: Har du mulighet, bruk såpe og vann hver gang. Desinfiseringsmiddel skal være forbeholdt helsepersonell, de som må foreta hyppig håndvask eller for situasjoner der såpevask ikke er mulig.

Er hendene skitne, er det kun såpe og vann som gjelder. Den rengjørende effekten ved bruk av såpe skyldes at fettløsende midler i såpen i kombina­sjon med vann løser opp løstsittende bakterier sammen med skitt og organisk forurensning. 

En dråpe er ikke nok

Hvis du først må bruke desinfiseringsmiddel, gjelder de samme rutiner som med såpe og vann. Men husk, en dråpe er ikke nok! Tilsett en god slump hånddesinfeksjonsmiddel på håndunderflaten, og fordel middelet på alle overflater på begge hender ved å følge de samme trinnene som ved bruk av såpe og vann.

Lunkent vann er best

Det anbefales å utføre håndvask med lunkent vann. Varmt vann vil øke faren for hudlidelser, og påvirker etterlevelse i negativ retning både med hensyn til frekvens og teknikk. Vann anvendes til å fordele såpen, redusere såpens uttørrende effekt på huden, og skylle hendene fri for forurensning. Håndvask med vann alene har liten effekt.

Mer informasjon om håndhygiene finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside: www.fhi.no

NLFs håndvask-plakat (pdf)