Skatteetaten har nylig åpnet opp for søknader for august. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på kompensasjonsordning.no

1. september ble kompensasjonsordningen for næringslivet avviklet. Søknadsfristen for de tre første månedene, mars, april og mai, gikk ut 31. juli. Ordningen ble åpnet 18. april med mulighet for å søke koronastøtte for omsetningsbortfall for siste halvdel av mars. Søknadsfristen for sommermånedene juni, juli og august er den samme: 31. oktober 2020.  

NHO har bedt om at kompensasjonsordningen videreføres for de hardest rammede bedriftene og bransjene, men forgjeves. NHO skriver på sine nettsider at så lenge myndighetene holder fast på smitteverntiltak som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene som opplever markedstap på grunn av korona kompenseres. Finansminister Jan Tore Sanner har sagt at det kan komme andre næringsrettede ordninger, uten at det er lansert andre alternativer ennå.

Ordningen er blitt justert

Kompensasjonsordningen ble forlenget med tre måneder før sommerferien, og da ble det gjort noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, ble det endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Ordningen er også justert for å  treffe sesongbedrifter bedre.

Egenandelen i kompensasjonsordningen, som var 10 000 kroner for mars og 5000 kroner for april, ble tatt helt bort fra og med mai. Maksimalt tilskudd for august er 50 millioner kroner. Kompensasjonsgraden av kostnadene i august er 50 prosent.

– Tips fra publikum er viktig for å unngå misbruk av ordningen, sier Eve Vangsnes Bergli i Skatteetaten. Hun har vært konstituert skattedirektør siden august, da Hans Christian Holte ble direktør for NAV. Foto: Andreas Vatnøy, Skatteetaten – Tips fra publikum er viktig for å unngå misbruk av ordningen, sier Eve Vangsnes Bergli i Skatteetaten. Hun har vært konstituert skattedirektør siden august, da Hans Christian Holte ble direktør for NAV. Foto: Andreas Vatnøy, Skatteetaten

Kontroller før og etter utbetaling

Skatteetaten gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Også tips fra publikum er viktig.

Rundt 68 000 søknader om tilskudd er blitt innvilget, og 5,6 milliarder kroner utbetalt så langt. Den automatiske kontrollmekanismen har stoppet rundt 18 000 søknader med total søknadssum på cirka 1,3 milliarder kroner. Skatteetaten har krevd tilbakebetaling i rundt 3800 saker.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd, finner du på  Skatteetatens nettsider

Lite tyder på stort misbruk

Siden ordningen åpnet for fire måneder siden, har 67 000 søknader om tilskudd blitt innvilget, mens 17 000 søknader er avslått. 5,5 milliarder kroner er utbetalt til foretak som er rammet av koronasituasjonen.

Totalt 958 saker er så langt vurdert for etterkontroll. Skatteetaten har anmeldt tre saker til Økokrim og politidistriktene, og etaten vurderer fortløpende å anmelde misbruk av kompensasjonsordningen.

– Det er ingenting som tyder på omfattende misbruk av kompensasjonsordningen. Årsaken er Skatteetatens veletablerte kontrolltiltak og kontrollrutiner, et godt samarbeid med Økokrim, politidistriktene og andre etater og sist, men ikke minst, medienes skarpe søkelys på ordningen og tildelingen av tilskudd. Kritisk journalistikk bidrar til å redusere juks og svindel, sier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli i en pressemelding.

Les også:  Tappet Vlantana Norge for enorme summer – nå vil de hente ut enda mer