I forrige uke iverksatte Arbeidstilsynet et stansvedtak mot den latviske transportøren Kreiss. Vedtaket omfattet all transportvirksomhet i Norge innenfor allmengjøringens virkeområde, altså kabotasje og kombinerte transporter, med virkning fra 20. januar. Det betød i praksis at Kreiss etter denne datoen ikke hadde lov til å utføre noen innenriksoppdrag i Norge - kun transport hvor enten laste- eller lossested befinner seg i utlandet.

Dette ble av mange tolket som et sårt trengt signal til næringen om at Arbeidstilsynet virkelig kan sette foten ned når det gjelder.

Har dokumentert lønn ...for én sjåfør

Denne uken kom derimot kontrabeskjeden: Kreiss har nå igjen lov til å utføre kabotasje i Norge.

– Vi har fått inn den dokumentasjonen vi ba om, og den er funnet å være i orden, forteller saksbehandler Mariann Nordal i Arbeidstilsynet.

Det er verdt å nevne at det aktuelle tilsynet og dokumentasjonen gjaldt en konkret bil og en konkret sjåfør, og ikke selskapets kabotasjevirksomhet forøvrig.

Kreiss er en av transportaktørene som har skapt mest hodebry for etaten de siste årene, etter at det ble avdekket store brudd på lønns- og arbeidsvilkårene for sjåfører som utfører kabotasje i Norge i mai 2017.

Prosessen siden den gang har vært like oppsiktsvekkende som den har vært lang, og involverer intet mindre enn fire varsler om tvangsmulkt og to vedtak.

Kjøper seg tid ved å påklage vedtakene

Ved hvert vedtak har bedriften kontret med å påklage avgjørelsen, og på den måten kjøpt seg flere måneder med kabotasjekjøring mens klagen behandles.

– Bakgrunnen for vårt vedtak om stans er at vi ikke hadde fått tilstrekkelig dokumentasjon på at sjåførene får de lønns- og arbeidsvilkår som er lovpålagt i Norge. Samtidig har selskapet benyttet alle sine klagemuligheter til det fulle. Status nå er at et vedtak om tvangsmulkt er påklaget, og denne klagen er til behandling hos direktoratet, forteller senioringeniør i Arbeidstilsynet, Morten Lien.

Avviser medieomtalen kategorisk

Lastebil.no har bedt om tilsvar fra Kreiss og har mottatt en generell uttalelse fra PR-sjef Natalija Vihrova, oversatt fra engelsk:

– Lønnsnivået for ansatte som utfører internasjonal transport i Norge er i i henhold til norsk arbeidslov, eksisterende arbeidskontrakter og tilleggsbestemmelser i Norge. Kreiss avviser kategorisk mediaomtale om at selskapets sjåfører er betalt lavere lønnsnivå enn det som er påbudt etter norsk lov. Kreiss opererer i henhold til norsk arbeidslov og kommersiell lovgivning, noe som har blitt bekreftet av uavhengige ekspertrevisjoner, utført av store internasjonale og norske kunder av Kreiss. Hver eneste revisjon har blitt godkjent uten overtredelser eller vesentlige anmerkelser.

Les mer om Kreiss her