– Rasteplassene ligger langs en strekning med mye trafikk og høy fart, og avkjøringene kommer litt brått på. Det har skjedd flere ulykker på strekningen. I februar valgte vi derfor å stenge rasteplassene midlertidig, i påvente av en vurdering av trafikksikkerheten. Vurderingen er nå gjort, og som et resultat har vi besluttet å stenge begge rasteplassene permanent, forteller overingeniør Kurt Gjerstad i Statens vegvesen.

Gode alternativer i nærheten 

Ved Mjøsbrua, cirka én mil lenger nord, er det fullverdige rasteplasser med toalettanlegg på begge sider av veien. I tillegg er det gode muligheter for en rast i Gjøvik, blant annet ved Circle K. Ved Biri travbane er det dessuten døgnhvileplass for tunge kjøretøy.

– Vi mener derfor behovet er godt dekket uten de to rasteplassene som nå stenges, sier Gjerstad.

Statens vegvesen planlegger en gjennomgang av trafikksikkerheten for hele strekningen rv. 4 Gjøvik–Mjøsbrua i løpet av høsten 2020, for å få en oppdatert oversikt over situasjonen.

Kartet viser veistrekningen hvor rasteplassene som nå stenger, ligger. På flyfotoet er de to rasteplassene ringet inn. Kart og flyfoto: Kartverket, Geodata AS, InnlandsGIS Kartet viser veistrekningen hvor rasteplassene som nå stenger, ligger. På flyfotoet er de to rasteplassene ringet inn. Kart og flyfoto: Kartverket, Geodata AS, InnlandsGIS

LES OGSÅ: Alle rasteplass-toaletter langs riks- og europaveier snart åpne