Overraskende nok har TØI funnet svært lite endringer i reiseatferden blant trafikantene som til daglig reiser inn og ut av Oslo sentrum. Endringene gjorde ikke arbeidsreisende mindre fornøyde med arbeidsreisen, og sentrumsbrukerne brukte sentrum like ofte som før.

Bruker mer diesel i sentrum enn før

En gruppe trafikanter har imidlertid opplevd en stor forverring, og det er kanskje ikke overraskende vareleveringssjåførene. Denne yrkesgruppen opplevde at situasjonen ble mer krevende som følge av endringene i sentrum. Det ble vanskeligere å finne parkering etter at parkeringsplasser ble fjernet, endret kjøremønster gjorde det verre å levere varer i sentrum og økt tidsbruk på vareleveringsrutene gjorde det vanskelig å overholde tidskravene. Med andre ord: Mer stress, mindre trivsel og lengre tidsbruk. Flere av respondentene blant yrkessjåførene mente også at de brukte mer diesel enn før på grunn av lange omkjøringsveger.

Mange yrkessjåfører var positive til endringer som begrenset privatbiltrafikken og ga færre personbiler i bybildet. Men dette ser ikke ut til å ha bidratt til å bedre forholdene. TØI mener derfor at vareleveringssjåførene skiller seg ut som en gruppe som trenger mer oppmerksomhet og at funnene fra undersøkelsen viser at det kan være behov for tiltak som kan forbedre forholdene for vareleveringstransporten.

Regionsjef J. Kristian Bjerke mener det med enkle tiltak kan bli både lavere utslipp og bedre arbeidsmiljø for yrkessjåførene i Oslo sentrum. Foto: Stig Odenrud / NLF Regionsjef J. Kristian Bjerke mener det med enkle tiltak kan bli både lavere utslipp og bedre arbeidsmiljø for yrkessjåførene i Oslo sentrum. Foto: Stig Odenrud / NLF

– La oss få kjøre den raskeste ruten

– Miljø handler ikke bare om NOx i sentrum. Det handler i stor grad om arbeidsmiljø og fremkommelighet i indre by. Oslo kommunes gatenormal og forbud mot gjennomkjøring fra nord til sør og vest til øst skaper store problemer for transportørene. Vi må kjøre lange omveger for å få gjort jobben vår, vi bidrar følgelig til økte utslipp, mer kø og ikke minst til stressende og dårlige arbeidsforhold for våre sjåfører, forteller NLFs regionsjef i Oslo, Østfold og Akershus, J. Kristian Bjerke.

Han understreker samtidig viktigheten av å lytte til TØIs foreslåtte tiltak. 

– Ett av tiltakene er å la transporten gå fritt på kryss og tvers i hele byen. Gjerne i tidsbegrensende deler av dagen, men la oss få kjøre den enkleste, raskeste og mest effektive ruten, sier Bjerke, som neste uke vil møte byråd Lan Marie Berg for å legge frem problemstillingen.

Les TØI-rapporten i sin helhet her