Danmark fremstår i stadig større grad som et foregangsland når det kommer til både innførsel og håndhevelse av regelverk. Nylig kom det frem at de vil innføre et kabotasjeregister og straffe alle som tas for kjøring av kabotasje uten å forhåndsmelde transporten i et digitalt system. Nå vil de også stramme inn grepet rundt brudd på reglene knyttet til avholdelse av regulær ukehvil.

Legger på en null

Ifølge kjøre- og hviletidsreglene kan man ta den forkortede ukehvilen i bilen. Den regulære ukehvilen, som skal være på minimum 45 timer og foretas senest hver 14. dag, skal imidlertid avholdes utenfor kjøretøyet. Dette er et tiltak som er gjort for å hindre at sjåfører bor i bilene i månedsvis av gangen.

Frem til nå har danskene straffet ukehvilbrudd med bøter på 1 000 kroner for sjåføren og 2 000 kroner for bedriften. Det vil imidlertid endre seg fra søndag 1. mars. Da legger de rett og slett til en null.

Direktør i DTL, Erik Østergaard,ønsker de høyere bøtesatsene for ukehvilbrudd velkommen. Foto: Stein Inge Stølen Direktør i DTL, Erik Østergaard,ønsker de høyere bøtesatsene for ukehvilbrudd velkommen. Foto: Stein Inge Stølen

DTL: – Høyere bøter er et klart signal

– Regjeringen er veldig opptatt av at lastebilsjåfører får bedre arbeidsvilkår og et bedre arbeidsmiljø hvor de ikke blir tvunget til å overnatte i lastebilene, og det er positivt at et flertall i Folketinget også mener det, fortalte transportminister Benny Engelbrecht etter at forslaget ble ferdigbehandlet i det danske Folketinget like før jul.

Erik Østergaard er direktør i DTL, danskenes motstykke og nære samarbeidspartner til NLF. Han imøteser de høyere bøtesatsene og poengterer at reglene er krystallklare.

– Det kan ikke være riktig at vi skal se sjåfører som bor i lastebilene i ukevis og månedsvis, hvor det spekuleres i å ikke overholde loven fordi bøtene er lave. Høyere bøter er et klart signal om at dette ikke aksepteres. Det er også et viktig sikkerhetsaspekt i skikkelig overnatting, slik at sjåførene kan hvile ut, sier Østergaard.

Les også: Danmark innfører minstelønn og kabotasjeregister