I vår fikk Statens vegvesen 600 millioner koronakroner for å gjennomføre ekstraordinære tiltak. Noen av disse pengene brukes nå for å sørge for bedre avrenning på riks- og europaveger i Trøndelag.

– Vi fikk en tildeling på ti millioner for å ruste opp stikkrenner, drenering og grøfter langs E6, E14, E39 og riksveg 70 i Trøndelag. Vi har allerede utført nesten halvparten av arbeidet i løpet av mai. Resten blir gjennomført forløpende, og vi skal være ferdige i løpet av sommeren, sier Roar Dypvik, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Prosjektlederen forklarer at det er viktig at såpass "enkle" saker som grøfter, vegbanens kanter og stikkrenner er riktig dimensjonerte for å ta unna vannet som kommer. Det holder vegen sikker for alle trafikanter, og fremkommeligheten god for både yrkessjåfører og privatbilister.

– Ekstremnedbør som flommer over vegbanen, øker trafikantenes risiko for trafikkulykker, og det øker slitasjen på vegene, sier Dypvik. 

Han fremhever at dette er arbeid de ikke hadde fått gjort på lang tid om det ikke var for de ekstra midlene.

– Vi ser at det er et stadig større behov for å forberede oss på større vannmengder, og vi tar de stedene vi vet behovet er størst, først. Vi dimensjonerer rett og slett opp vegnettet for å tåle økt vannføring, for eksempel ved at vi bytter ut gamle stikkrenner fra 400 mm til 600 mm, forklarer Dypvik.