– Utfordringen er at kjøreskolene fremdeles er stengt, og vi venter på bransjestandard før vi kan åpne. Klasseromsundervisning er ikke lov per dags dato, nettundervisning er heller ikke et godkjent alternativ til å gjennomføre obligatorisk opplæring. Til det trengs det en lovendring, sier Torleif Vestre, daglig leder i Haugaland Transportskole.

– Unntaket er MC og moped. Der er det mulig å gjennomføre kjøretimer. Det som er viktig å presisere her er at de som allerede har obligatorisk grunnkurs (teori) for moped eller MC før 13. mars har mulighet for å gjennomføre opplæringen, sier Vestre.

Tungbilopplæring er det heller ikke åpnet for, selv om man kan holde god avstand i en førerhytte.

– Vi er bekymret for at dette blir en flaskehals. Når Statens vegvesen endelig åpner for fullt, kan det være et enormt etterslep. Køen for mange kan bli lang, forteller Vestre.

Kjøreskolene venter på retningslinjer fra Statens Vegvesen på hvordan prioriteringene blir når trafikkstasjonene åpner.

– Det vi håper på er at yrkessjåfører blir prioritert som samfunnskritiske fremfor privatpersoner, avslutter Vestre. 

Trafikkstasjonene har kun åpent for timebestilling

Statens vegvesen holder trafikkstasjonene fortsatt delvis stengt inntil videre som et tiltak mot spredning av koronasmitte. Trafikkstasjonene har kun åpent for skranketjenester og timebestilling for teoriprøve.

– Dette er et tilbud for de som ikke kan bruke de digitale tjenestene våre, og som må møte på en trafikkstasjon. Omtrent halvparten av trafikkstasjonene våre er åpent for timebestilling, men det er et begrenset tilbud for å redusere risikoen for smitte, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Frode Børstad.

Statens vegvesen legger ut timer fortløpende etter hvert som flere trafikkstasjoner får gjennomført nødvendige smitteverntiltak, som montering av pleksiglass mellom kunder og ansatte ved skrankene.

Oppkjøringer avlyst ut mai

Nå kan du bestille time for teoriprøve og skranketjenester på trafikkstasjonen. For eksempel fornyelse og innbytte av førerkort eller registrering av kjøretøy. Det er ikke mulig å bestille time til tilrettelagt teoriprøve og oppkjøring, alle oppkjøringer er  avlyst ut mai. De som allerede har bestilt time til kjøretøykontroll trenger ikke å bestille time i skranken.

Digitale tjenester

Mange førerkort- og kjøretøytjenester som du før måtte gjøre på trafikkstasjonen,  kan nå gjøres digitalt. Statens vegvesen oppfordrer alle til å sjekke om det du skal kan ordnes digitalt hjemmefra. Siden tilbudet med timebestilling er begrenset kan man fortsatt  bestille skilt i postoppkrav, og sende skilt til Statens vegvesen i posten.

Ikke åpen for alle

Kun de som har bestilt time slipper inn på trafikkstasjonen.  Du bestiller time på vegvesen.no, og disse blir lagt ut fortløpende. Hvis ingenting er ledig er det fordi det ikke er lagt ut timer enda, eller at alle timene er bestilt.

På  vegvesen.no vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om utsatte frister, dispensasjoner og andre endringer som følge av koronasituasjonen.

Les også:  Endring i fritaket fra kjøre-og hviletid