Helsemyndighetene fastsatte 30. april 2020 endringer i covid-19-forskriften. Blant annet ble tometersregelen erstattet med énmetersregelen. Under paragraf 12 «Stenging av skoler og andre utdanningsinstitusjoner» punkt e), står det at følgende fortsatt skal holdes stengt:

«andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes»

Dette åpner for gjenopptagelse av en-til-en trafikkopplæring i tungbil hvor man greit kan innfri kravet om en meters avstand.

Avstandskravet for teoriopplæringen, som allerede var delvis i gang, er også redusert.  Fra og med 7. mai trer i kraft et krav på maks 50 personer i et rom. Dette burde ikke gi utfordringer for trafikkskolene.

Allerede i gang

Samferdselsdepartementet jobber fortsatt for å få avklart gjenåpning av øvrige deler av trafikkopplæringen, særlig trafikkopplæring i personbil. Flere læresteder for yrkessjåførutdanning har allerede tilpasset seg de endrede reglene, og har gjenopptatt opplæring.

– Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er selvsagt veldig godt fornøyde med at det nå åpnes opp for trafikkopplæring i tunge klasser. Dette mener vi var nødvendig, gitt at videregående skoler fikk denne muligheten tidligere. Fortsatt står mye igjen, men dette er en god dag for trafikkopplæring i Norge, sier Informasjons- og forlagssjef i ATL, Jan Harry Svensen. 

Lastebil.no har indikasjoner på at Statens vegvesen innen kort tid vil igangsette føreprøver for tungbil.

Les også:  – Den viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år