– Ved å luke ut de kjøretøyene og førerne som ikke har ting i orden, gjør vi forholdene bedre for alle de yrkessjåførene som følger regelverket, sier den nye lederen for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Kjetil Wigdel er avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen. Foto: Stein Inge Stølen Kjetil Wigdel er avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen. Foto: Stein Inge Stølen

Kjøreforbud ved hvert fjerde tilfelle

27 prosent av alle kontrollerte fikk kjøreforbud fram til feil eller mangler var rettet opp. Noen ble stående lenge på en av landets kontrollplasser.

– De som får kjøreforbud for å ha hyller og juggel i frontruta som hindrer sikten til sjåføren, kan rette opp dette forholdsvis raskt. Det er verre med de som har alvorlige tekniske feil eller som må bytte flere dekk før de får kjøre videre. Det er flere tilfeller av at tungbiler må berges til verksted og repareres der før de får slippe ut i trafikken igjen, sier Wigdel.

Kontrollørene fra Statens vegvesen sjekker også at tungbilførerne følger regelverket for kjøre- og hviletid. I fjor ble det kontrollert kjøre- og hviletid til over 13 000 førere langs vegen. 41 prosent hadde mangler som ble påpekt. 913 førere hadde brudd som gjorde at de fikk kjøreforbud og ble pålagt hvil på stedet. 1 236 sjåfører hadde overtrådt reglene så grovt at de ble anmeldt.

Enda flere kontroller totalt

I tillegg til de 77 734 fullverdige tungbilkontrollene, ble det registrert over 81 000 forenklede kontroller i løpet av fjoråret.

– En forenklet kontroll betyr at bilene blir sjekket for overlast, vinterutrustning og at kontrollørene foretar en visuell sjekk av kjøretøyet. De lytter og lukter også for å avdekke eventuelle feil ved motor og bremser. I en fullverdig tungbilkontroll går man grundigere til verks. Da blir også førerens dokumenter sjekket, lastsikring blir kontrollert og det foretas en noe mer inngående teknisk kontroll, for eksempel bremseprøve, forklarer Wigdel.

NLF-direktør Geir A. Mo berømmer kontrollinnsatsen og håper den risikobaserte kontrollstrategien fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig mener han Vegvesenet fortsatt må bli bedre på å nyansere bildet når de offentliggjør tall fra kontrollstatistikkene.

– Det hører med til historien at mange kjøretøy vinkes videre uten å tas ut til kontroll i det hele tatt. Hvor mange kjøretøy dette gjelder, har ikke Statens vegvesen data på. Det er derfor ikke mulig å benytte kontrolltallene som et grunnlag for å mene noe om andelen feil og mangler ved tunge kjøretøy som ferdes i trafikken generelt.

Les også: Danmark innfører minstelønn og kabotasjeregister