Prosjektet i Tromsø er totalt på 8.300 kvadratmeter, og består av godshall, postterminal og administrasjon. Anlegget skal etableres på en tomt på totalt 33 mål, og blir dermed det største av sitt slag i Nord-Norge. Logistikksenteret blir en del av Postens finmaskede nettverk for brev-, pakke- og godshåndtering.  

Når anlegget er ferdigstilt blir det arbeidsplass for 230 ansatte. 75 biler skal ha sitt utgangspunkt fra logistikksenteret, og det legges opp til økt bruk av fossilfrie biler. Det er beregnet en reduksjon i CO2-utslipp med 93 tonn, som følge av samordnet transport mellom dagens virksomheter. I tillegg installeres et nytt moderne sorteringsanlegg.

Miljøgevinst

Moderne og bærekraftige løsninger får en sentral rolle i det nye anlegget som blir etablert på Postens tomt i Breivika. Det nye anlegget skal BREEAM-sertifiseres, som betyr at bygget møter strenge krav til energi, miljø og kvalitet. Med en tomt plassert ved sjøkanten, betyr det også gode logistikkløsninger, ikke bare for vei, men også havn.

– Det skal etableres en ny kai for M/S Norbjørn. Vi får, i samarbeid med Tromsø Havn, gode fasiliteter for vår skipstrafikk til og fra Svalbard, sier Torstein Stormi, regionsdirektør i Posten.

Gjennom utbyggingsavtalen vil Posten bidra til kommunens oppgradering av Stakkevollveien og etablering av ny fylkesvei 59. Byggearbeidene starter i andre halvår i 2020. Produksjonsanlegget skal være driftsklart i slutten av 2021.

Les også:  «Stor venstresving» fjerner syklister fra blindsonen