– Det betyr at aktiviteten kan gjenopptas, og vi fortsatt kan styre mot planlagt ferdigstillelse av prosjektet denne sommeren, sier delprosjektleder i Statens vegvesen, Rainer Smedseng. 

Arbeiderne er fortsatt pålagt strenge korona-restriksjoner når anleggsarbeidet gjenopptas. Dispensasjonen er gitt under klare forutsetninger, og innebærer i praksis at arbeiderne har tillatelse til å jobbe i karantenetiden. De har ikke anledning til å bevege seg utenfor anleggsområdet.

– I tillegg har Skanska innført ekstraordinære tiltak på rigg og anlegg for å forhindre smittespredning, sier Smedseng.

Lenger sør, i Grane kommune, jobber underentreprenør Hæhre på strekningen Lille Majavatn–Brenna. De er innvilget tilsvarende unntak, under samme restriksjoner som Skanska.

Ferdigstilt til sommeren

E6 Helgeland sør er ett av tre delprosjekter i pakken E6 Helgeland, og nå drar det seg mot ferdigstillelse. I parsellene nord for Mosjøen gjenstår bare restarbeid, som asfaltering, etablering av sideveger, rydding av sidearealer og etablering av grøfter.

I Grane gjenstår tilsvarende arbeider. I tillegg skal det bygges en overgang for reindrift lengst sør i parsellen. Dette arbeidet medfører at den første kilometeren ny veg vil bli åpnet noe senere enn resten av parsellen.

Med dette unntaket har Skansa som mål å kunne åpne hele delprosjektet samtidig denne sommeren.

Les også: Norgeshistoriens største vegprosjekt åpnet for trafikk onsdag