I Regjeringens pressekonferanse i går ettermiddag ble det sagt at det åpnes for jobbreiser i Norden fra 1. juni. I en tid da det åpnes opp over alt, var meldingen gledelig, men ikke bemerkelsesverdig. Den gode nyheten sto på forsiden av alle nettaviser.

Men, da NLF gikk nærmere inn i materien, skjønte vi at nyheten var følgende:

  • Det blir like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene.

Ti dagers karantene

Det betyr at alle som krysser grensene i arbeids medfør, får ti dagers karantene på fritiden. Norden omfatter de nordeuropeiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, de danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland.

Fra regjeringens side ble nyheten med jobbreiser i Norden fremstilt som en stor lettelse for næringslivet. Det gjelder kanskje noen, men for personell som reiser frem og tilbake over riksgrensen, daglig eller ukentlig, er det ikke det. NLF har mange bedrifter som har transportoppdrag på tvers av land, både daglig og ukentlig.

Urimelig

Spesielt for sjåfører som passerer svenskegrensen, virker regelen unormalt streng.

– Lastebilsjåførene vil fremdeles være i en evigvarende karantene, noe som er en stor inngripen i deres liv. Sjåførene i disse bilene er knapt nok ute av bilen mens de er i Sverige. Likevel må de fortsatt være i karantene på fritiden og ikke ha anledning til å leve et normalt liv sammen med familie og venner, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han sammenligner det med serverings-, butikk- og helsepersonale, som alle er grupper som er i omfattende nærkontakt med potensielle smittebærere, og som ikke er underlagt karantene på sin fritid.

– Dette fremstår som en stor urimelighet. Fra vårt ståsted sliter vi med å se de smittefaglige hensynene her. Vi vil ta saken opp med relevant myndighet nok en gang, avslutter NLF-direktøren.