– Vi kan bekrefte at det er sendt ut et vedtak om stans til det latviske transportselskapet Kreiss som gjelder for all transportvirksomhet i Norge innenfor allmenngjøringens virkeområde. Vedtaket gjelder fra 20. januar, sier seniorinspektør Mariann Nordal i Arbeidstilsynet.

Kreiss har i lang tid vært i en konflikt med Arbeidstilsynet vedrørende avlønning av sine sjåfører under kabotasjeoppdrag i Norge. Det ble avdekket et lønnsnivå på 24 kroner timen, og selv etter gjentatte pålegg har ikke selskapet klart å rette seg etter de norske kravene. Kreiss leide på et tidspunkt inn det norske advokatbyrået Deloitte, uten at det har gjort forholdene så mye bedre.

Nekter å svare på henvendelser

Ifølge dokumenter utlevert gjennom innsynsbegjæring har Kreiss nå tilsynelatende sluttet å svare på Arbeidstilsynets henvendelser, til tross for gjentatte purringer med krav om utlevering av dokumentasjon og varsel om stans.

Tidligere har Kreiss fått opptil flere tvangsmulkter og stansvarsel mot konkrete kjøretøy, i tillegg til at flere aktører har stoppet sin bruk av selskapet til kabotasjekjøring i Norge.

Les tidligere artikler om Kreiss her