– Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerrett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan derfor midlertidig kjøre i seks måneder ekstra på utløpsdato, forteller avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Forskriften gjelder midlertidig forlengelse av førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, som utløper i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020.

Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i tre måneder ekstra på utløpsdato. Dette gjelder bare for Norge, og bare de som ikke har hatt begrensninger på grunn av helsemessige utfordringer tidligere.

Åpner for godkjenning av kjøretøy med samfunnskritisk betydning

Vegvesenet har i dag også besluttet å åpne for godkjenning av kjøretøy som brukes til oppgaver som har samfunnskritisk betydning, i perioden med stengte trafikkstasjoner. I prakis innebærer dette at det åpnes for godkjenninng av nye nærings-/nyttekjøretøy, ADR-kjøretøy, næringsmessige dyretransportkjøretøy, samt utrykningskjøretøy.

Selvbetjeningen for Bestill kontrolltime åpnes for bestilling, og skal benyttes for alle bestillinger.

For mer informasjon og timebestilling, trykk her!