– Kriser får som kjent frem både det beste og verste i folk. Mens mange nå bretter opp ermene og gjør en ekstra innsats for å holde Norge i gang, finnes det dessverre enkelte som ønsker å utnytte situasjonen for egen vinning, forteller Tore Velten.

– De som ikke har behovet, bør ikke utnytte unntaket

Lastebileieren og forbundslederen står selv midt oppi koronakrisen med begge beina. Permitteringer vurderes fortløpende og han samarbeider aktivt med øvrige transportbedrifter om å holde hjulene i gang, ikke bare i bedriften, men også i samfunnet forøvrig.

Han reagerer sterkt på tilbakemeldingene fra Statens vegvesen, hvor det meldes om at enkelte bedrifter nærmest tvinger sjåførene til å utnytte unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene maksimalt, ved å be de om å kjøre 13,5-timersskift hver eneste dag.

– Vi har fått dette unntaket for å klare å ta unna de oppgavene som samfunnet trenger mest akkurat nå. Da er det viktig at de som egentlig ikke har behov for utvidet kjøretid ikke utnytter dette. Det går i verste fall ut over trafikksikkerheten.

Statens vegvesen driver kontrollvirksomhet også i disse koronatidene. Det skal vi være glade for. Foto: Stein Inge Stølen Statens vegvesen driver kontrollvirksomhet også i disse koronatidene. Det skal vi være glade for. Foto: Stein Inge Stølen

Fortjener honnør

Han retter samtidig en stor takk til Statens vegvesen, som til tross for koronakrisen har greid å ivareta den livsviktige kontrollaktiviteten langs vegene.

– Dette må vi huske på når vi blir stoppet langs vegen. Vegvesenets kontrollører er på jobb for å styrke trafikksikkerheten og luke ut verstingene. I disse tider er det viktigere enn noen gang, avslutter Velten.

Les også: Markedsplassen er nå åpen for alle