– Synes du det er ok å handle varer fra sjåfører som blir utnyttet og underbetalt? Jeg håper du svarer nei på spørsmålet.

Slik åpner direktør Bodil Rønning Dreyer i Vegvesenets trafikant- og kjøretøydivisjon innlegget hvor hun setter søkelyset på etatenes innsats mot useriøse og kriminelle aktører i transportnæringen.

– Statens vegvesen vil at vi som innbyggere skal kunne ferdes trygt i trafikken og vite at varene vi handler ikke er brakt hit av underbetalte sjåfører.

Ikke kjent med saken? Se oppsummering i videoen under!

– Historisk vedtak

Hun viser til det hun kaller et historisk vedtak i Vegvesenets historie.

– Vedtaket gikk på tilbakekall av alle løyver tildelt transportforetaket Vlantana. Begrunnelsen var manglende oppfyllelse av kravet til god vandel. Det har blant annet blitt avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende utlevering av lovpålagt dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister, brudd på allmenngjort lønn og manglende utbetaling av lønn til ansatte.

Dreyer påpeker at Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag når det gjelder å håndheve lover og forskrifter. Dette gjelder ikke minst kontrollen av tunge kjøretøy på veg og av transportforetak.

– Vi ønsker oss en seriøs bransje som tar trafikksikkerhet på alvor og som utfører sine tjenester innenfor rammen av gitte lover og forskrifter. Statens vegvesen jobber derfor daglig med å kontrollere og luke ut kjøretøy med feil og mangler. I tillegg utfører vi foretakskontroller for å sikre at bakenforliggende papirer og dokumentasjon er i henhold til krav og retningslinjer som kjennetegner en seriøs bedrift.

Vlantana Norge-skandalen har skapt et hundretalls overskrifter i medier både i Norge og utlandet. Foto: Collage Vlantana Norge-skandalen har skapt et hundretalls overskrifter i medier både i Norge og utlandet. Foto: Collage

– Vil gjøre det igjen ved behov

Hun forteller videre at når utenlandske aktører etablerer norske datterselskaper for å tilpasse seg et nytt marked, er det forventet at de forholder seg til gjeldende lover og regler.

– At selskap med opphav i Europa velger å etablere en praksis som bevisst omgår regelverket er lite tillitsvekkende. Det er derfor gledelig at vi nå har tatt i bruk et av de tyngste virkemidlene vi har. Og vi vil gjøre det igjen om det blir behov for det, uavhengig av om selskapet er utenlandsk eller norsk. Vi vil ikke ha useriøse transportselskap på vegen.

Hun trekker frem innsatsen som gjøres ikke bare av Statens vegvesen, men også av aktører som politiet, Arbeidstilsynet, Skatt og Toll som sammen eller hver for seg gjør en løpende innsats på dette området.

– En gledens sak for det norske kontrollør- og tilsynskorpset

– En viktig påminnelse Vlantana-saken gir oss er hvor viktig samarbeid på tvers av etater er. Sammen står vi sterkere enn vi gjør alene. Dette er en gledens sak for det norske kontrollør- og tilsynskorpset som i fellesskap har satt foten ned. Det sender samtidig et budskap til næringen om at vi er der og følger med. Vi viser at vi ikke tolererer aktører som operer utenfor rammen av lovverket, sier Dreyer.

Nylig tok politiet ut siktelse mot Vlantana Norge. I den sammenheng ble det foretatt beslag av lastebiler, sperring av kontoer og sikring av verdier til rundt 10 millioner kroner.

Les mer om dette her