I dag er en spesiell dag i Vlantana-sammenheng. Det har gått nøyaktig ett år siden de første avsløringene ble publisert her på Lastebil.no. Siden den gang har saken utviklet seg nærmest som en såpeopera, med spektakulære avsløringer, sidebytter og skandaler på løpende bånd.

I dag er det kjent at bedriften gjennom en årrekke mest sannsynlig har svindlet og underbetalt flere hundre sjåfører, i tillegg til å ha forfalsket dokumentasjon og villedet både ansatte og tilsynsmyndigheter. Løyvene er trukket tilbake og som følge av dette kunngjorde Vlantana Norge i februar at de ville legge ned driften.

Politiadvokat Christian Eckhoff og etterforskningsleder Hilde Foseid Haugli er godt i gang med Vlantana Norge-saken. Foto: Stein Inge Stølen Politiadvokat Christian Eckhoff og etterforskningsleder Hilde Foseid Haugli er godt i gang med Vlantana Norge-saken. Foto: Stein Inge Stølen

– Etterforsker med tanke på personstraff

I ettertid har politiet jobbet iherdig med å innhente all dokumentasjon nødvendig for å ta ut tiltale. Til tross for Covid 19-utbruddet og de komplikasjonene det har medført for grensekryssende etterforskning, har prosessen på ingen måte stoppet opp.

Politiadvokat Christian Eckhoff bekrefter at de avventer mulighet for å avhøre sentrale personer i Vlantana Norges ledelse.

– Vi etterforsker nå med tanke på personstraff, og da først og fremst mot daglig leder. Vi kommer nok i mål med dette arbeidet, men det tar litt tid grunnet utfordringer både med koronakrisen og grensesituasjonen.

I mellomtiden er det knyttet stor spenning til et gruppesøksmål som etter planen skal prøves i Øvre Romerike tingrett like over nyttår. Det er advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig som representerer totalt 52 tidligere ansatte i Vlantana Norge AS. De ønsker å få tilbakebetalt uteblivende lønn og øvrige godtgjørelser. Arbeidet med å beregne de konkrete kravsummene er fortsatt undervegs, og her melder advokat Lina K. Smorr om god fremgang.

Har anmeldt motparten

Samtidig er det bekreftet fra flere hold at Vlantana har forsøkt å sabotere prosessen, blant annet ved å gå til anmeldelse av Andersen & Bache-Wiig. Denne anmeldelsen skal nå være henlagt.

Og det er ikke rart at Vlantana forsøker å stoppe prosessen. Sjansene for å hente ut penger fra selskapet ser nemlig ut til å være gode: Bostyrer Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder bekrefter at det finnes i overkant av 20 millioner kroner i Vlantana Norges konkursbo.

– I tillegg har vi utestående krav hos blant annet PostNord og Mowi, som skylder flere millioner kroner til boet.

Han bekrefter at sjåførene stiller i første rekke når det kommer til fordeling av midler.

– Etter å ha trukket fra omkostningene knyttet til forvaltning av konkursboet, skal pengene først og fremst gå til feriepenger og lønn til ansatte. Og hvis det er igjen penger etter dette, så skal det gå til dekning av skatter og avgifter innenfor visse rammer, og deretter alminnelige kreditorer.

Les også: Vlantana Norge etterforskes av tidligere tungbillærer