Selv om Vlantana Norge nå er oppløst som følge av tap av både kunder og løyver, fortsetter virksomheten kjøringen i Norge med de utenlandskregistrerte lastebilene, underlagt Vlantana UAB i Litauen, inntil videre.

Dette har så langt foregått parallelt med Vlantana Norges kjøring, med utgangspunkt fra Gardermoen Næringspark.

Bildet til venstre er tatt 14. februar. Tre uker senere er alle synlige tegn til Vlantana Norge fjernet. Foto: Stein Inge Stølen Bildet til venstre er tatt 14. februar. Tre uker senere er alle synlige tegn til Vlantana Norge fjernet. Foto: Stein Inge Stølen

Uønsket som leietaker

Lastebil.no tok en telefon til Fabritius Gruppen, som driver eiendommen og administrerer leieforholdene i området. Direktør Asgeir Solheim opplyser at Vlantana Norge sa opp kontrakten allerede i midten av desember 2019, noe som betyr at leieforholdet utløper i juni 2020.

Han forteller samtidig at Fabritius Gruppen selv ville ha terminert kontrakten, om ikke selskapet hadde gjort det på eget initiativ. 

– Vi har sagt klart ifra at dette er en type virksomhet vi ikke ønsker å ha på Gardermoen Næringspark.

Ved Vlantana Norges biloppstillingsplass står det etterlatt ni lastebiler som tilhører leasingselskapene Danske Bank Trondheim og Volvo Finans. Resten er enten beslaglagt av politiet, eller flyttet til Litauen av Vlantana UAB. Foto: Stein Inge Stølen Ved Vlantana Norges biloppstillingsplass står det etterlatt ni lastebiler som tilhører leasingselskapene Danske Bank Trondheim og Volvo Finans. Resten er enten beslaglagt av politiet, eller flyttet til Litauen av Vlantana UAB. Foto: Stein Inge Stølen

Har flyttet biler til Vlantana Litauen

I praksis betyr det at både leien av kontorene i Hovinmovegen og oppstillingsplassen utenfor vil opphøre. Dette vil få følger også for Vlantana UABs drift her til lands. For mens Vlantana Norge har benyttet kontorene, har den grusbelagte oppstillingsplassen utelukkende blitt benyttet av Vlantana UAB de siste årene. De norskregistrerte bilene har vært plassert halvannen kilometer unna, i Brages veg.

Den 14. februar besøkte Lastebil.no sistnevnte parkeringsplass og fotograferte samtlige 15 norskregistrerte lastebiler som sto parkert der på tidspunktet. Av disse var seks registrert på Vlantana Norge, resten var leaset gjennom enten Danske Bank Trondheim eller Volvo Finans. Ifølge Vegvesenets opplysningstjeneste er nå kjøretøyene som tidligere var registrert på den norske bedriften overdratt til Vlantana UAB. Ved Brages veg sto det i forrige uke kun ni lastebiler, hvorav samtlige var leasingbiler.

Midt på parkeringsplassen i Brages veg finner man denne dataterminalen, som står helt ulåst og usikret. Foto: Stein Inge Stølen Midt på parkeringsplassen i Brages veg finner man denne dataterminalen, som står helt ulåst og usikret. Foto: Stein Inge Stølen

Inne på maskinen finner man timelister til ansatte med fullt navn. Foto: Stein Inge Stølen Inne på maskinen finner man timelister til ansatte med fullt navn. Foto: Stein Inge Stølen

Etterlot ulåste dataterminaler

Lokalene bærer forøvrig preg av å ha blitt forlatt i en hast. En container innredet som pauserom står ulåst, med en kalender på veggen hvor siste avmerkede dato er skuddårsdagen 29. februar. En dataterminal står usikret på parkeringsområdet, fortsatt koblet til både strøm og internett. Her ligger også timelister med fullt navn tilgjengelig for alle som skulle ta en kikk.

De utenlandskregistrerte lastebilene er fortsatt å finne på parkeringsplassen i Hovinmovegen. Inntil videre. Foto: Stein Inge Stølen De utenlandskregistrerte lastebilene er fortsatt å finne på parkeringsplassen i Hovinmovegen. Inntil videre. Foto: Stein Inge Stølen

Kan forsvinne før kontrakten løper ut

Asgeir Solheim i Fabritius Gruppen forteller at det godt kan hende at de litauiske Vlantana-bilene forsvinner før kontrakten løper ut til sommeren.

– Vi har iverksatt en prosess med å få på plass nye leietakere. Hvis vi lykkes i dette før Vlantanas leieforhold utløper, vil det bli aktuelt å fjerne bilene fra Gardermoen Næringspark.

Han legger til at Vlantana har forholdt seg ryddig til kontraktsforholdet.

– Vi har ikke hatt problemer med betalinger eller lignende. Men da nyheten om den sosiale dumpingen kom frem, valgte vi å ta grep.

Les alle Vlantana-saker her