– Undersøkelsen viser at bilen de ukrainske sjåførene kjører som regel er registrert i Polen eller Litauen. Disse landene fungerer som importører av billig arbeidskraft fra land utenfor EU og utsteder kjøretillatelser i stor stil slik at sjåførene kan kjøre i EU-land. Dette utkonkurrerer seriøse norske transportører og bidrar til et kappløp mot bunnen, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

YTF-leder Jim Klungnes vil at Arbeidstilsynet skal få økte midler for å kontrollere tilstandene blant utenlandske yrkessjåfører på norske veger. Foto: Per Christian Lind YTF-leder Jim Klungnes vil at Arbeidstilsynet skal få økte midler for å kontrollere tilstandene blant utenlandske yrkessjåfører på norske veger. Foto: Per Christian Lind

95 prosent har ulovlig lønn ved kabotasje

Han er bekymret for utvilingen i næringen og trekker spesielt frem funnene de har gjort knyttet til lønnsnivå. 44 prosent av de ukrainske sjåførene oppgir å tjene 1500 euro eller mindre i måneden. Til sammenlikning utgjør norsk minstelønn nærmere 3000 euro.

Kun fem prosent av de ukrainske sjåførene svarte at de mottar norsk minstelønn på oppdrag innad i Norge (kabotasje). Dette er noe samtlige av sjåførene skulle hatt etter norsk lovgivning.

– Her ser vi resultatet av mange år med nedprioritering av kontrolletatene. Sjansen for å bli tatt for å underbetale sjåførene er veldig liten og konsekvensene er små. Da sier det seg selv at sjåførene går for lut og kaldt vann. Arbeidstilsynet må få midler til å øke kontrollvirksomheten på norske veger. Det må bli en reell sjanse for å bli tatt, avslutter Klungnes.

Les undersøkelsen i sin helhet her