Det er en betydelig økning i antall kilometer fylkesveg modulvogntog kan kjøre på, ettersom modulvogntog frem til 15. oktober har kunnet kjøre på 569 kilometer fylkesveg i Innlandet.

Etter innspill fra næringslivet

Innlandet fylkeskommune har foreslått utvidelsen i veger modulvogntog kan bruke etter innspill fra næringslivet.

- For oss er det viktig å høre på næringslivet og deres behov. Vi har vurdert innspillene vi har fått i et trafikksikkerhetsperspektiv, og vi er glade for at 1017 kilometer med fylkesveg nå åpnes for modulvogntog. Modulvogntog er vesentlig for god logistikk, og vil kunne bedre konkurransekraften for lokalt næringsliv, sier Stein Tronsmoen, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) støtter Tronsmoen i at modulvogntog er viktig for lokalt næringsliv.

- Bruk av modulvogntog gir grønnere og rimeligere transport. Dette kan være avgjørende for bedriftenes konkurransekraft og vil bidra til å sikre arbeidsplasser i Innlandet, forteller regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Regionsjef Guttorm Tysnes i NLF legger til at forbundet ønsker stabile og gode oppdragsgivere for lastebilnæringen

Bra for miljøet og trafikksikkerheten

 Å åpne flere fylkesveger for modulvogntog er positivt for trafikksikkerheten og miljøet.

- To modulvogntog på 25 meter kan erstatte tre tradisjonelle vogntog på 19,5 meter. Å åpne flere fylkesveger for modulvogntog vil derfor føre til færre vogntog på vegene. Færre vogntog på vegene er derfor positivt for miljøet og for trafikksikkerheten, forklarer regionsjef Guttorm Tysnes i NLF.

Selv om åpningen av at modulvogntog kan kjøre på flere fylkesveger kan føre til færre vogntog på vegene, er Tysnes tydelig på at transportnæringen er avhengig av stabile og gode oppdragsgivere.

- Å sikre våre oppdragsgiveres konkurransekraft, vil også bidra til å sikre arbeidsplasser i transportnæringen, fortsetter Tysnes.

Disse vegene åpnes for modulvogntog

Det er mange fylkesveger i Innlandet som åpnes for modulvogntog fra 15. oktober.

- Alle strekningene som åpnes for modulvogntog er gjennomgått med tanke på trafikksikkerhet, om det er viktige skoleveger, om det er tilstrekkelig vegbredde ellespesielt trange kurver m.m. Vi mener derfor at det er forsvarlig å åpne disse vegene for modulvogntog selv om vi kunne ønsket at vegstandarden var bedre, sier seksjonsleder Helge Stikbakke i Innlandet fylkeskommune.

Disse vegene er blant vegene som fra 15. oktober åpnes for modulvogntog:

  • Fylkesveg 26 mellom Trysil og kryss med fylkesveg 28 i Engerdal og videre fylkesveg 28 til fylkesveg 30 i Os.
  • Fylkesveg 30 fra Tynset til Trøndelag grense.
  • Fylkesveg 34 som er en viktig forbindelse fra fylkesveg 33 i Søndre Land til Jaren på Hadeland.
  • Fylkesveg 250 mellom Vingrom i Lillehammer og Dokka i Nordre Land.

Les gjeldende veglister.